مشخصات نشريه مجله روانشناسي  22 دوره 
 عنوان نشريه :  مجله روانشناسي
  نوع نشريه :  فصلنامه
  كد ISSN :  1680-8436
  صاحب امتياز :  دکتر جواد اژه اي
  مدير مسئول :  دکتر جواد اژه اي
  سر دبير :  دکتر محمد كريم خداپناهي
  آدرس :  تهران، خ پاستور، کوچه شهيد خوش زبان، بن بست ناهيد، پلاک 3/12
  صندوق پستي :  13185-619
  پست الكترونيكي :  journal@iranapsy.net


با توجه به ضوابط و زمان اخذ رتبه علمی پژوهشی، این نشریه از سال 1379 درتارگاه SID نمایه میشود.


  فهرست دوره هاي نشريه : مجله روانشناسي

  سال 1392
  سال 1391
  سال 1390
  سال 1389
  سال 1388
  سال 1387
  سال 1386
  سال 1385
  سال 1384
  سال 1383
  سال 1382
  سال 1381
  سال 1380
  سال 1379