فهرست همایش ها و کنفرانس ها

     

ردیف عنوان همایش ، سمینار تاریخ برگزاری نشانی تارگاه
خرداد 1391
1 دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران 30 و 31 خرداد
 1391 
http://www.icdm.ir
2 ششمین کنگره سالیانه پایه های زیستی اعتیاد 29 خرداد تا 2 تیر 1391
http://addictionbiology.tums.ac.ir/Biography.aspx
3 نخستین همایش حسابداری مدیریت 31 خرداد 1391
http://www.acc-nour.com
تیر 1391
4 دهمین همایش مراکز تحقیق و توسعه ، تولید ملی پایدار 5 تیر
 1391 
http://www.iranrd.net
5 دومین همایش و نمایشگاه مشعل و کوره های صنعتی 8 تیر
 1391 
http://www.koureh.ir
6 همایش ملی توسعه روستایی با هدف تبیین و ترسیم ماده 194 قانون برنامه پنجم  و محورهای اقتصاد روستایی و مدیریت روستایی 13 تا 14
تیر 1391
http://ncrd.ir
7 اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی 13 تا 14
تیر 1391
http://icogpp.com/fa/
8 سیزدهمین کنگره سراسری و دومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران 24 تا 26
تیر 1391
http://www.cisv.ir
شهریور 1391
9 نهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران شهریور
 1391 
http://iseise12.tabrizu.ac.ir
10 پانزدهمین کنگره بین المللی علوم پزشکی دانشگاه آزاد تبریز 1 تا 3 شهریور
 1391 
http://timsc2012.ir
11 اولین کنگره بین المللی روش های آموزشی در علوم زیست پزشکی 8 تا 10 شهریور
 1391 
http://seminars.mui.ac.ir
12 دوازدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران 12 تا 15 شهریور
 1391 
http://www.semnan.medu.ir
13 سیزدهمین همایش علوم دارویی ایران 13 تا 16 شهریور
 1391 
http://www.ipsc2012.com
14 سیزدهمین کنگره بین المللی پزشکی و بیولوژی باروری و هشتمین کنگره بین المللی بیولوژی و فناوری سلولهای بنیادی 15 تا 17 شهریور
 1391 
http://www.royancongress.com
15 اولین کنگره درماتولوژی شمالغرب ایران 15 تا 17 شهریور
 1391 
http://congress.tbzmed.ac.ir
16 سیزدهمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل 15 تا 17 شهریور
 1391 
http://www.royancongress.com
17 نهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی ایران 20 و 21 شهریور
 1391 
http://www.iauq.ac.ir/conference
18 سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران 25 و 26 شهریور
 1391 
http://www.desert-wetland.ir
مهر 1391
19 دومین همایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران مهر
 1391 
http://iicc.tums.ac.ir/Default.aspx?tabid=75
20 پنجمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان 17 تا 20 مهر
 1391 
http://www.iacap.ir
21 اولین کنفرانس ملی دانشجویی اعتیاد 19 تا 20 مهر
 1391 
http://www.insca.ir
22 کنگره بین المللی پوست، زیبایی و لیزر 19 تا 21 مهر
 1391 
http://crtsdl.tums.ac.ir
23 اولین همایش منطقه ای غرب کشور معماری و شهرسازی 20 مهر
 1391 
http://www.hamayesh.saqz.uast.org
24 بیست و چهارمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان ایران و دهمین گردهمایی پرستاری در طب کودکان 20 تا 24 مهر
 1391 
http://www.iranped.ir
25 بیستمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران 24 تا 28 مهر
 1391 
http://www.bestpezeshk.com/index.php
26 هشتمین کنگره سراسری انگل شناسی در ایران 25 تا 27 مهر
 1391 
http://nicopa8.kmu.ac.ir
27 اولین همایش ملی بهداشت باروری و ناباروری 26 و 27 مهر
 1391 
http://fifh.iaun.ac.ir
28 همایش کشوری دانشجویی بهداشت تلاش امروز نیاز آینده 26 و 27 مهر
 1391 
http://htf.kums.ac.ir
29 اولین همایش بین المللی ممیزی بالینی و ارتقای کیفیت 26 تا 29 مهر
 1391 
http://www.arums.ac.ir/fa
آبان 1391
30 کارآفرینی و مدیریت کسب و کار، با چشم اندازی بر مراکز رشد، پارکهای علمی و فناوری و دانشگاههای نسل سوم آبان
1391
http://www.toroudshomal.com/Home.html
31 اولین همایش ملی سبک سازی و عایق بندی در ساختمان 18 آبان
1391
http://www.cbiau.ir
32 ششمین سمپوزیوم بین المللی مخابرات 16 تا 18 آبان
 1391 
http://ist2012.itrc.ac.ir
آذر 1391
33 دومين كنفرانس ملي سازه، زلزله، ژئوتكنيك 3 آذر
1391
http://conference.heip.ac.ir
اسفند 1391
34 سمپوزیوم فولاد اسفند 1391 http://www.ssiran.com
سایر همایش ها