مشخصات نشريه پژوهشهاي ادبي  10 دوره 
 عنوان نشريه :  پژوهشهاي ادبي
  نوع نشريه :  فصلنامه
  كد ISSN :  1735-2932
  صاحب امتياز :  انجمن زبان و ادبيات فارسي
  مدير مسئول :  دکتر غلامحسين غلامحسين زاده
  سر دبير :  دکتر مهين پناهي
  آدرس :  انجمن زبان و ادبيات فارسي، تهران
  صندوق پستي :  14115-345
  تلفن :  88330159 (021)
  نمابر :  88009056 (021)
  پست الكترونيكي :  pazhohesh_adabi@yahoo.com


با توجه به ضوابط و زمان اخذ رتبه علمی پژوهشی، این نشریه از سال 1382 درتارگاه SID نمایه میشود.


  فهرست دوره هاي نشريه : پژوهشهاي ادبي

  سال 1391
  سال 1390
  سال 1389
  سال 1388
  سال 1387
  سال 1386
  سال 1385
  سال 1384
  سال 1383
  سال 1382