مشخصات نشــریه

علوم و فناوری کامپوزیت

علوم و فناوری کامپوزیت

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

علوم و فناوری کامپوزیت

صاحب امتیاز

: دانشگاه علم و صنعت ایران

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2383-3823

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

:

سردبیر

: دکتر محمود مهرداد شکریه

مدیر داخلی

:

تلفن

: 77240223 (021)

نمابر

: 77240451 (021)

تارگاه

: www.jstc.iust.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

53,739

دانلود یکساله

26,116