مشخصات نشــریه

صنعت حمل و نقل دریایی

صنعت حمل و نقل دریایی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

صنعت حمل و نقل دریایی

صاحب امتیاز

: سازمان بنادر و دریانوردی

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 0

شاپا الکترونیک

: 0

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمدعلی حسن زاده محمدی

سردبیر

: دکتر سعید خرم

مدیر داخلی

:

تلفن

: 84932120-84932125 (021)

نمابر

: 84932137 (021)

تارگاه

: research.pmo.ir

پست الکترونیک

: mtijournal@pmo.ir

نشانی

: ایران، تهران، ونک، بلوار حقانی، خیابان سمیه، پلاک 1، کدپستی: 1518663111

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

88,435

دانلود یکساله

53,206