مشخصات نشــریه

بندر و دریا

بندر و دریا

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

بندر و دریا

صاحب امتیاز

: سازمان بنادر و دریانوردی

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: ماهنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1023-5957

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر هادی حق شناس

سردبیر

: یونس غربالی مقدم

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88190630-2 (021)

نمابر

: 88190639 (021)

تارگاه

: bandarvadarya.pmo.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، تهران، خیابان آفریقا، بعداز چهار راه جهان کودک، خیابان کیش، پلاک 40، طبقه اول شرقی، کدپستی: 14111-15188

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

119,170

دانلود یکساله

52,093