مشخصات نشــریه

روش های هوشمند در صنعت برق

روش های هوشمند در صنعت برق

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

روش های هوشمند در صنعت برق

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

گروه تخصصی

: دانشگاه آزاد اسلامی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-3871

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر غضنفر شاهقلیان

سردبیر

: دکتر محمد عطایی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 42292510 (021)

نمابر

: 42292305 (021)

تارگاه

: jipet.iaun.ac.ir

پست الکترونیک

: jipet@iaun.ac.ir

نشانی

: اصفهان- نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، ساختمان کتابخانه مرکزی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

دانشگاه آزاد اسلامی

بازدید یکساله

62,316

دانلود یکساله

39,411