مشخصات نشــریه

مجله تحقیقات پزشکی صارم (دانشنامه صارم در طب باروری)

مجله تحقیقات پزشکی صارم (دانشنامه صارم در طب باروری)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله تحقیقات پزشکی صارم (دانشنامه صارم در طب باروری)

صاحب امتیاز

: دکتر ابوطالب صارمی

گروه تخصصی

: علمی تخصصی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2476-3470

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر ابوطالب صارمی

سردبیر

: دکتر فرخنده بهجتی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 44670883 (021)

نمابر

: 44670432 (021)

تارگاه

: saremjrm.com

پست الکترونیک

: saremcrc@gmail.com, saremjrm@gmail.com

نشانی

: شهرک اکباتان، انتهای فاز 3، بیمارستان فوق تخصصی صارم، کدپستی:1396956111

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علمی تخصصی

بازدید یکساله

26,455

دانلود یکساله

12,379