مشخصات نشــریه

صیانت فرهنگی و سرمایه اجتماعی

صیانت فرهنگی و سرمایه اجتماعی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

صیانت فرهنگی و سرمایه اجتماعی

صاحب امتیاز

: دانشگاه فرهنگیان

گروه تخصصی

: علمی تخصصی

درجه علمی

: سایر

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2783-3682

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: انگلیسی

زبان دوم

: فارسی

مدیر مسئول

: دکترحسین خنیفر

سردبیر

: دکتر علی باقر طاهری نیا

مدیر داخلی

:

تلفن

: 87751186 (021)

نمابر

:

تارگاه

: ppsc.cfu.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، میدان صنعت، بالاتر از چهار راه ارغوان، خ تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علمی تخصصی

بازدید یکساله

343

دانلود یکساله

317