مشخصات نشــریه

پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسلامی

پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسلامی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسلامی

صاحب امتیاز

: دانشگاه فرهنگیان

گروه تخصصی

: علمی تخصصی

درجه علمی

: سایر

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2783-2252

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: انگلیسی

زبان دوم

: فارسی

مدیر مسئول

: دکتر سید امین الله دادگر

سردبیر

: دکتر محمدحسین زارعی رضایی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 09933728040

نمابر

:

تارگاه

: tarbiatmaaref.cfu.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، میدان صنعت، بالاتر از چهار راه ارغوان، خ تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علمی تخصصی

بازدید یکساله

1,735

دانلود یکساله

2,647