اولویت های پژوهشی

لیست اولویت های پژوهشی

IDعنوانurl
4آموزش و پرورش استان مرکزیلینک
1اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباسلینک
2استان همدانلینک
3ایرانسللینک
5بانک تجارتلینک
6بانک توسعه صادرات ایرانلینک
7بانک دی لینک
8بانک سینالینک
9بانک کشاورزیلینک
10پزشکی قانونی کشورلینک
11پژوهش و فناوری استان مازندرانلینک
13پژوهشگاه استانداردلینک
14پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشیلینک
15پژوهشگاه قوه قضائیهلینک
16پژوهشگاه نیرولینک
12پژوهشکده بیمه لینک
17ثبت احوال استان تهرانلینک
18ثبت احوال استان سمنانلینک
20دانشگاه امیرکبیرلینک
21دانشگاه علوم پزشکی استان تهرانلینک
22دانشگاه علوم پزشکی استان سمنانلینک
23دانشگاه علوم پزشکی استان گلستانلینک
24دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپورلینک
25دانشگاه علوم پزشکی زاهدانلینک
70دانشگاه علوم پزشکی شاهرودلینک
27دانشگاه علوم پزشکی مشهدلینک
29دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان- مرکز تحقیقات سلامت مواد غذاییلینک
28دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قم لینک
26دانشگاه علوم پزشکی کردستانلینک
30دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی- مرکز تحقیقات سالمندیلینک
19دانشکده علوم رفتاری و سلامت روانلینک
31دستگاههای اجرایی استان لرستانلینک
32ریاست جمهوری- معاونت امور زنان و خانوادهلینک
35سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورلینک
36سازمان آموزش و پرورش استثناییلینک
33سازمان اداری و استخدامی کشور لینک
34سازمان امور مالیاتیلینک
37سازمان بورس و اوراق بهادار لینک
38سازمان بیمه سلامتلینک
39سازمان حفاظت محیط زیستلینک
40سازمان زندانهالینک
41سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهرانلینک
42ستاد مبارزه با مواد مخدرلینک
43سیاست ها و اولویت های پژوهش و فناوری کشورلینک
44شرکت آب استان اصفهانلینک
45شرکت آب استان تهرانلینک
47شرکت آب استان گلستانلینک
46شرکت آب استان کرمانلینک
48شرکت آب اهوازلینک
49شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربیلینک
50شرکت برق استان اصفهانلینک
51شرکت بورس کالای ایرانلینک
52شرکت فولاد مبارکه اصفهانلینک
53شرکت گاز استان تهرانلینک
54شرکت گاز استان گلستانلینک
55شرکت ملی نفت ایرانلینک
56شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدرلینک
57مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنینلینک
58مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیلینک
59مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامتلینک
60مرکز مطالعات و همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری لینک
61موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی لینک
62موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی (نیماد)لینک
63وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیلینک
64وزارت علوم، تحقیقات و فناوریلینک
65وزارت نیرو- شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور و شرکت‌هاي زيرمجموعهلینک
66وزارت نیرو- شرکت توانير و شرکت‌هاي زيرمجموعهلینک
67وزارت نیرو- شرکت تولید نیروی برق حرارتی و شرکت های زیر مجموعهلینک
68وزارت نیرو- شرکت مديريت منابع آب ايران و شرکت‌هاي زيرمجموعهلینک
69وزارت ورزش و جوانانلینک