نتایج جستجو

477

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

48

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

گروه تخصصیمرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
صاحب امتیاز: 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

ISSN: 

7043-2228

نشانی: 

تهران، بزرگراه شهید همت، ضلع جنوبی، بین بزرگراه شیهد شیخ فضل الله و بزرگراه شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کدپستی: 1449614535

تلفن: 

86705101 (021)

تارگاه: 

rjms.iums.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 1435480

دانلود 1002715 استناد 147317 مرجع 49
صاحب امتیاز: 

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

ISSN: 

2252-052X

نشانی: 

اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، دانشکده پزشکی، طبقه دوم، دفتر نشریات، کدپستی: 15794-61375-

تلفن: 

(داخلی 3828) 3378283 (061)

تارگاه: 

journals.ajums.ac.ir/jsmj

آمار یکساله:  

بازدید 898670

دانلود 397184 استناد 38594 مرجع 55
صاحب امتیاز: 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

ISSN: 

1735-4315

نشانی: 

ایران، تهران،خیابان ستارخان، خیابان نیایش، خیابان شهید منصوری، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، کدپستی: 1445613111

تلفن: 

66506899 (021)

تارگاه: 

ijpcp.iums.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 1475460

دانلود 1005729 استناد 56208 مرجع 77
گارگاه ها آموزشی
صاحب امتیاز: 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی همدان

ISSN: 

2588-722x

نشانی: 

همدان، بلوار شهید فهمیده، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، حوزه معاونت تحقیقات و فناوری، دفتر مجله

تلفن: 

38380924 (081)

تارگاه: 

sjh.umsha.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 416459

دانلود 175964 استناد 27482 مرجع 79
صاحب امتیاز: 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی

ISSN: 

1735-1022

نشانی: 

تهران، اوین خیابان یمن، خیابان پروانه، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 طبقه 5

تلفن: 

22439783 (021)

تارگاه: 

www.pajoohande.com

آمار یکساله:  

بازدید 2060643

دانلود 1362982 استناد 19638 مرجع 81
صاحب امتیاز: 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی کرمانشاه

ISSN: 

2588-2562

نشانی: 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، کرمانشاه، ایران

تلفن: 

38393156 (083)

تارگاه: 

jkums.com

آمار یکساله:  

بازدید 1869041

دانلود 1636194 استناد 48757 مرجع 87
strs
صاحب امتیاز: 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

ISSN: 

1024-641x

نشانی: 

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان قدس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، کدپستی: 1417614411

تلفن: 

88978349 (021)

تارگاه: 

jdm.tums.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 367371

دانلود 281778 استناد 19693 مرجع 111
صاحب امتیاز: 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان اصفهان

ISSN: 

1735-1995

نشانی: 

اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی اصفهان، معاونت پژوهشی

تلفن: 

7923065 (0311)

تارگاه: 

journals.mui.ac.ir/jrms

آمار یکساله:  

بازدید 26164952

دانلود 18108326 استناد 105187 مرجع 117
صاحب امتیاز: 

پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی

ISSN: 

1683-4844

نشانی: 

تهران، اوین، بیمارستان طالقانی، طبقه دوم، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم ایران

تلفن: 

22432500 (021)

تارگاه: 

www.ijem.org.ir

آمار یکساله:  

بازدید 917187

دانلود 660123 استناد 53706 مرجع 121
صاحب امتیاز: 

پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی (ابن سینا)

ISSN: 

2228-5482

نشانی: 

تهران، بزرگراه چمران، خیابان ولنجک، خیابان 18، انتهای بن بست شبو، پلاک 2 و 3، پژوهشگاه فن آوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا، دفتر مجله

تلفن: 

22403100 (021)

تارگاه: 

www.jri.ir/fa

آمار یکساله:  

بازدید 8856313

دانلود 3739290 استناد 40361 مرجع 125
litScript