نتایج جستجو

477

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

48

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

گروه تخصصیمرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
صاحب امتیاز: 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ISSN: 

2251-8347

نشانی: 

مشهد، خیابان ابن سینا، بیمارستان امام رضا (ع)، کتابخانه شهید هاشمی نژاد، کدپستی: 9137913316

تلفن: 

38022078 (051)

تارگاه: 

fmej.mums.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 605822

دانلود 532852 استناد 19411 مرجع 1505
صاحب امتیاز: 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی زابل

ISSN: 

2008-7837

نشانی: 

زابل، خیابان شهید رجایی، مجتمع آموزشی علوم پزشکی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل

تلفن: 

2230770 (0542)

تارگاه: 

آمار یکساله:  

بازدید 65375

دانلود 61577 استناد 6551 مرجع 1577
صاحب امتیاز: 

دانشگاه علوم پزشکی فسا

ISSN: 

5105-2228

نشانی: 

فارس، فسا، میدان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی، دفتر مجله

تلفن: 

53350994-6 (071)

تارگاه: 

www.jfums.hbi.ir

آمار یکساله:  

بازدید 612659

دانلود 716971 استناد 54516 مرجع 1581
گارگاه ها آموزشی
صاحب امتیاز: 

دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

ISSN: 

2252-021X

نشانی: 

اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، دانشکده بهداشت معاونت پژوهشی

تلفن: 

3738611 (0611)

تارگاه: 

آمار یکساله:  

بازدید 1212598

دانلود 977137 استناد 18780 مرجع 1599
عنوان: 
صاحب امتیاز: 

معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

ISSN: 

2345-4067

نشانی: 

اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، دانشکده پزشکی شماره یک، طبقه دوم، دفتر مجله

تلفن: 

3738283 (0611)

تارگاه: 

journals.ajums.ac.ir/jjhr

آمار یکساله:  

بازدید 1824305

دانلود 1421780 استناد 15160 مرجع 1609
صاحب امتیاز: 

دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات - بهداشتی درمانی بیرجند

ISSN: 

2423-7876

نشانی: 

بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پرستاری و مامایی

تلفن: 

4450287 (0561)

تارگاه: 

moderncare.bums.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 2065289

دانلود 1682005 استناد 35327 مرجع 1617
strs
عنوان: 
صاحب امتیاز: 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید صدوقی یزد

ISSN: 

2251-7189

نشانی: 

یزد، خیابان فرخی، بیمارستان شهید رهنمون، مرکز تحقیقات بیماری های ناشی از صفت دفتر مجله، کدپستی: 8913893111

تلفن: 

6229192 (0351)

تارگاه: 

tkj.ssu.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 126292

دانلود 122108 استناد 16745 مرجع 1631
صاحب امتیاز: 

فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ISSN: 

2008-8574

نشانی: 

تهران، بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو، ورودی کتابخانه ملی، مجموعه فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران، ساختمان فرهنگستان علوم پزشکی

تلفن: 

88645513-16 (021) (داخلی 269)

تارگاه: 

آمار یکساله:  

بازدید 446018

دانلود 342287 استناد 16703 مرجع 1655
صاحب امتیاز: 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید صدوقی یزد

ISSN: 

2251-7065

نشانی: 

یزد، صفاییه، خیابان بوعلی روبروی مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه شهید صدوقی یزد، کدپستی: 77443-89168

تلفن: 

38271350 (035)

تارگاه: 

jmed.ssu.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 133284

دانلود 102744 استناد 30022 مرجع 1657
صاحب امتیاز: 

دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

ISSN: 

2008-2487

نشانی: 

مشهد، خیابان دانشگاه ، خیابان ابن سینا، دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، کدپستی: 9137913199

تلفن: 

8591511-3 (0511)

آمار یکساله:  

بازدید 1362144

دانلود 778256 استناد 22928 مرجع 1723
litScript