نتایج جستجو

228

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

23

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

گروه تخصصیمرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
صاحب امتیاز: 

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

ISSN: 

1562-5559

نشانی: 

تهران، پونک، حصارک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

تلفن: 

تارگاه: 

tonat.ir

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
صاحب امتیاز: 

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

ISSN: 

1562-5559

نشانی: 

تهران، پونک، حصارک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

تلفن: 

تارگاه: 

آمار یکساله:  

بازدید 384551

دانلود 235193 استناد 2935 مرجع 37
صاحب امتیاز: 

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

ISSN: 

1017-5652

نشانی: 

کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر مجله علوم کشاورزی ایران، کدپستی: 3158711167

تلفن: 

2221482 (0261)

تارگاه: 

www.journals.ut.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 325887

دانلود 119068 استناد 4355 مرجع 41
گارگاه ها آموزشی
صاحب امتیاز: 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ISSN: 

1028-3099

نشانی: 

گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دفتر مجله، کد پستی: 15739-49138

تلفن: 

2245884 (0171)

تارگاه: 

gau.ac.ir/journals

آمار یکساله:  

بازدید 540490

دانلود 254422 استناد 3512 مرجع 47
صاحب امتیاز: 

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

ISSN: 

1026-5007

نشانی: 

تهران، اتوبان چمران، خیابان تابناک، موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی

تلفن: 

22406794 (021)

تارگاه: 

www.iripp.ir

آمار یکساله:  

بازدید 710870

دانلود 443418 استناد 3543 مرجع 57
صاحب امتیاز: 

دانشگاه صنعتی اصفهان

ISSN: 

2476-3594

نشانی: 

اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، سازمان مرکزی، دفتر نشریات علمی-مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، کد پستی: 8415683111

تلفن: 

33912793 (031)

تارگاه: 

jstnar.iut.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 978595

دانلود 622222 استناد 7902 مرجع 67
strs
عنوان: 
صاحب امتیاز: 

موسسه تحقیقات خاک و آب

ISSN: 

2228-7124

نشانی: 

تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان جلال آل احمد، روبروی بیمارستان دکتر شریعتی، موسسه تحقیقات خاک و آب

تلفن: 

88021089 (021)

تارگاه: 

www.swri.ir

آمار یکساله:  

بازدید 348218

دانلود 203354 استناد 1231 مرجع 71
صاحب امتیاز: 

دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

ISSN: 

1013-9885

نشانی: 

شیراز، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، دفتر مجله تحقیقات کشاورزی ایران- کد پستی 65186-71441

تلفن: 

2286307 (0711)

تارگاه: 

آمار یکساله:  

بازدید 90029

دانلود 60889 استناد 620 مرجع 73
صاحب امتیاز: 

وزارت جهاد کشاورزی

ISSN: 

1019-9632

نشانی: 

تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، اتاق 120

تلفن: 

22414413-17، 22413927 (021)

تارگاه: 

www.pajouheshmag.ir

آمار یکساله:  

بازدید 1478151

دانلود 798627 استناد 7285 مرجع 83
عنوان: 
صاحب امتیاز: 

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

ISSN: 

2008-6954

نشانی: 

کرج، بلوار شهید فهمیده، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، دبیرخانه مجلات موسسه

تلفن: 

32702965 (026)

تارگاه: 

spj.areeo.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 228660

دانلود 98124 استناد 845 مرجع 85
litScript