نتایج جستجو

229

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

23

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

گروه تخصصیمرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
صاحب امتیاز: 

دانشگاه تربیت مدرس

ISSN: 

2322-5513

نشانی: 

ایران، مازندران، نور، خیابان امام خمینی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم دریایی

تلفن: 

3333 - 4455310 (011)

تارگاه: 

jfst.modares.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 46040

دانلود 49694 استناد 1358 مرجع 2349
صاحب امتیاز: 

انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران

ISSN: 

2251-7359

نشانی: 

ایران،کرمان، میدان کوثر، نبش بلوار آزادگان، ساختمان نی لی سا، طبقه دوم، واحد 4، کدپستی: 7618763441

تلفن: 

2447130 (0341)

تارگاه: 

آمار یکساله:  

بازدید 138174

دانلود 86233 استناد 2058 مرجع 2365
صاحب امتیاز: 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

ISSN: 

2252-0813

نشانی: 

ایران، شیراز، کیلومتر جاده شهر جدید صدرا، پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، دانشکده کشاورز

تلفن: 

6410051 (0711)

تارگاه: 

www.postharvestjournal.ir

آمار یکساله:  

بازدید 5174

دانلود 2335 استناد 0 مرجع 2375
گارگاه ها آموزشی
صاحب امتیاز: 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

ISSN: 

2383-319X

نشانی: 

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

تلفن: 

5261034 (0232)

تارگاه: 

www.ijnrs.com

آمار یکساله:  

بازدید 2408252

دانلود 1323598 استناد 7065 مرجع 2377
صاحب امتیاز: 

دانشگاه تربت حیدریه

ISSN: 

2383-1529

نشانی: 

ایران، خراسان رضوی، شهرستان تربت حیدریه، کیلومتر 7 محور تربت حیدریه - مشهد، دانشگاه تربت حیدریه

تلفن: 

09150056781

تارگاه: 

آمار یکساله:  

بازدید 40596

دانلود 18642 استناد 975 مرجع 2381
صاحب امتیاز: 

دانشگاه محقق اردبیلی

ISSN: 

0

نشانی: 

ایران، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم کشاورزی

تلفن: 

تارگاه: 

apm.uma.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 2944

دانلود 1123 استناد 0 مرجع 2399
strs
صاحب امتیاز: 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

ISSN: 

2251-628X

نشانی: 

ایران، پل طالش-رشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

تلفن: 

4224069 (0131)

تارگاه: 

www.ijas.ir

آمار یکساله:  

بازدید 11054949

دانلود 9252168 استناد 8456 مرجع 2417
صاحب امتیاز: 

انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران

ISSN: 

2345-3419

نشانی: 

ایران، کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کدپستی 7616914111

تلفن: 

33257190 (034)

تارگاه: 

www.isiwee.ir

آمار یکساله:  

بازدید 46984

دانلود 37051 استناد 1211 مرجع 2421
صاحب امتیاز: 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

ISSN: 

2383-1073

نشانی: 

ایران، مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، دانشکده کشاورزی، دفتر دوفصلنامه بوم شناسی علف های هرز

تلفن: 

28325563 (051)

تارگاه: 

js.mshdiau.ac.ir/jwe

آمار یکساله:  

بازدید 7402

دانلود 1977 استناد 0 مرجع 2423
صاحب امتیاز: 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

ISSN: 

2345-539x

نشانی: 

ایران، شهرکرد، رحمتیه، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده دامپزشکی

تلفن: 

تارگاه: 

jfm.shahrekord.iau.ir

آمار یکساله:  

بازدید 84116

دانلود 52462 استناد 3742 مرجع 2441
litScript