نتایج جستجو

233

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

24

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

گروه تخصصیمرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
صاحب امتیاز: 

دانشگاه محقق اردبیلی

ISSN: 

2783-2546

نشانی: 

اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، ساختمان 1، کد پستی: 11367-56199

تلفن: 

31505150 (045)

تارگاه: 

mmws.uma.ac.ir/?lang=fa

آمار یکساله:  

بازدید 613

دانلود 32871 استناد 0 مرجع 38699
عنوان: 
صاحب امتیاز: 

دانشگاه تبریز

ISSN: 

2008-5141

نشانی: 

دانشگاه تبریز

تلفن: 

02144265001

تارگاه: 

www.sid.ir

آمار یکساله:  

بازدید 9234

دانلود 1820 استناد 232 مرجع 127
عنوان: 
صاحب امتیاز: 

دانشگاه یزد

ISSN: 

2008-790x

نشانی: 

یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دفتر نشریه خشک بوم کدپستی: 8915818411

تلفن: 

38210698 (035)

تارگاه: 

aridbiom.yazd.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 24329

دانلود 12304 استناد 6 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
صاحب امتیاز: 

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

ISSN: 

2476-4000

نشانی: 

کرج، بلوار شهید فهمیده، روبروی بانک کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

تلفن: 

32708359 (026)

تارگاه: 

idsre.areeo.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 25082

دانلود 11108 استناد 0 مرجع 0
صاحب امتیاز: 

انجمن حشره شناسی ایران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس

ISSN: 

نشانی: 

تلفن: 

48292326 - 021

تارگاه: 

jibs.modares.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 16975

دانلود 17216 استناد 323 مرجع 0
صاحب امتیاز: 

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

ISSN: 

2476-4612

نشانی: 

کرج - بلوار شهید فهمیده- موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی صندوق پستی: 845-31585

تلفن: 

026-32705320

تارگاه: 

amsr.areeo.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 21768

دانلود 9731 استناد 0 مرجع 0
strs
صاحب امتیاز: 

موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

ISSN: 

1735-0905

نشانی: 

تهران، منطقه 22، شهرک سرو آزاد، خیابان شهید علی گودرزی، بلوار باغ گیاه‌شناسی ملی ایران، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، صندوق پستی 116-13185. کد پستی 1496793612، دفتر مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

تلفن: 

(021) 44787282-5

تارگاه: 

ijmapr.areeo.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 1696297

دانلود 535804 استناد 21441 مرجع 0
صاحب امتیاز: 

پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

ISSN: 

2645-3681

نشانی: 

تهران، بزرگراه شهید حکیم، ضلع غربی پارک پردیسان، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، کدپستی: 1463913116

تلفن: 

46112051-021

تارگاه: 

www.envjournal.ir

آمار یکساله:  

بازدید 15897

دانلود 21397 استناد 422 مرجع 0
صاحب امتیاز: 

IRANIAN SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE UNIVERSITY OF TEHRAN

ISSN: 

2322-1461

نشانی: 

FACULTY OF AGRICULTURE, UNIVERSITY OF SHIRAZ, SHIRAZ, POSTALCOD: 7144465186 ,IRAN

تلفن: 

071 - 32287103

تارگاه: 

ijhst.ut.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 6558481

دانلود 5751592 استناد 2308 مرجع 0
عنوان: 
صاحب امتیاز: 

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

ISSN: 

1608-4306

نشانی: 

تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، شماره 1 و 2

تلفن: 

(021) 22402026

تارگاه: 

rostaniha.areeo.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 8291603

دانلود 3136691 استناد 5339 مرجع 0
litScript