نتایج جستجو

234

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

24

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

گروه تخصصیمرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
صاحب امتیاز: 

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

ISSN: 

1735-0913

نشانی: 

تهران، کیلومتر 5 آزاد راه تهران، کرج، خروجی پیکانشهر، انتهای 20 متری دوم، بلوار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، کد پستی: 1496813111

تلفن: 

44787282-5 (021)

تارگاه: 

www.rifr-ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 210710

دانلود 102106 استناد 1004 مرجع 577
صاحب امتیاز: 

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

ISSN: 

1735-0883

نشانی: 

تهران، کیلومتر 5 آزاد راه تهران-کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای 20 متری دوم، بلوار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات جنگلها و صنوبر ایران، کدپستی: 1496813111

تلفن: 

44787282-5 (021)

تارگاه: 

www.ijffr.rifr-ac.org

آمار یکساله:  

بازدید 282531

دانلود 204608 استناد 56956 مرجع 583
صاحب امتیاز: 

دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان اصفهان

ISSN: 

1735-8884

نشانی: 

اصفهان، خیابان جی شرقی، بلوار ارغوانیه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه مجله پژوهش در علوم کشاورزی

تلفن: 

5354015, 5354038 (0311)

تارگاه: 

www.jras.ir

آمار یکساله:  

بازدید 481113

دانلود 283694 استناد 1409 مرجع 615
گارگاه ها آموزشی
صاحب امتیاز: 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ISSN: 

2008-5370

نشانی: 

تهران، خیابان پاسداران، ابتدای اختیاریه جنوبی، کوچه آزاده، پلاک 5

تلفن: 

22562733 (021)

تارگاه: 

ajcoop.mcls.gov.ir

آمار یکساله:  

بازدید 57882

دانلود 27705 استناد 530 مرجع 447
صاحب امتیاز: 

موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

ISSN: 

1563-3322

نشانی: 

تهران، خیابان کریم خان زند، انتهای خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی)، خیابان رودسر، پلاک 5، طبقه 4، کدپستی: 1598637313

تلفن: 

42916000 (021)

تارگاه: 

rvt.agri-peri.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 181300

دانلود 84231 استناد 1174 مرجع 465
صاحب امتیاز: 

دانشگاه تربیت مدرس

ISSN: 

2008-8787

نشانی: 

تهران، گروه علوم و صنایع غذایی ایران، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

تلفن: 

44780539 (021)

تارگاه: 

fsct.modares.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 478303

دانلود 330637 استناد 24618 مرجع 301
strs
صاحب امتیاز: 

انجمن علوم باغبانی ایران

ISSN: 

1680-7154

نشانی: 

شیراز ، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله، کد پستی : 71444

تلفن: 

2287103 (0711)

تارگاه: 

www.irshs.ir

آمار یکساله:  

بازدید 117228

دانلود 72310 استناد 1164 مرجع 335
صاحب امتیاز: 

دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

ISSN: 

1735-7446

نشانی: 

همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله پژوهش کشاورزی، کدپستی: 6517833131

تلفن: 

4238194 (0811)

تارگاه: 

www.basu.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 68626

دانلود 20520 استناد 105 مرجع 357
صاحب امتیاز: 

موسسه تحقیقات شیلات ایران

ISSN: 

1562-2916

نشانی: 

تهران، خیابان فاطمی غربی، پلاک 325

تلفن: 

66420731 (021)

تارگاه: 

www.jifro.ir

آمار یکساله:  

بازدید 14048919

دانلود 9824427 استناد 15706 مرجع 367
صاحب امتیاز: 

انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

ISSN: 

1562-5540

نشانی: 

کرج، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تلفن: 

32755300 (026)

تارگاه: 

www.agrobreed.ir

آمار یکساله:  

بازدید 152567

دانلود 65420 استناد 1302 مرجع 235
litScript