نتایج جستجو

229

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

23

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

گروه تخصصیمرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
صاحب امتیاز: 

انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

ISSN: 

1562-5540

نشانی: 

کرج، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تلفن: 

32755300 (026)

تارگاه: 

www.agrobreed.ir

آمار یکساله:  

بازدید 152567

دانلود 65420 استناد 1302 مرجع 235
صاحب امتیاز: 

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

ISSN: 

1735-0670

نشانی: 

کرج، ابتدای جاده محمدآباد، نرسیده به ترمینال شهید کلانتری، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند، کد پستی: 31585

تلفن: 

32756326 (026)

تارگاه: 

jsb.sbsi.ir

آمار یکساله:  

بازدید 66022

دانلود 21766 استناد 148 مرجع 237
صاحب امتیاز: 

دانشگاه تربیت مدرس

ISSN: 

1680-7073

نشانی: 

تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی

تلفن: 

44196408 (021)

تارگاه: 

jast.modares.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 13639611

دانلود 11488671 استناد 110994 مرجع 259
گارگاه ها آموزشی
صاحب امتیاز: 

موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

ISSN: 

1735-0891

نشانی: 

تهران، کیلومتر 5 آزاد راه تهران-کرج، خروجی پیکانشهر، انتهای 20 متری دوم، بلوار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

تلفن: 

44787282-5 (021)

تارگاه: 

ijrfpbgr.rifr-ac.org

آمار یکساله:  

بازدید 220487

دانلود 95612 استناد 4801 مرجع 541
عنوان: 
صاحب امتیاز: 

انجمن ژنتیک ایران

ISSN: 

2008-4439

نشانی: 

ایران، کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ایران، دانشگاه تهران، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دفتر نشریه، کدپستی 77871-31587

تلفن: 

32244434 (026)

تارگاه: 

mg.genetics.ir

آمار یکساله:  

بازدید 236201

دانلود 126470 استناد 2017 مرجع 629
صاحب امتیاز: 

دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

ISSN: 

2008-1472

نشانی: 

مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی

تلفن: 

38804619 (051)

تارگاه: 

jm.um.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 401906

دانلود 240788 استناد 1691 مرجع 655
strs
صاحب امتیاز: 

انجمن جنگلبانی ایران

ISSN: 

2008-6113

نشانی: 

کرج، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، انجمن جنگلبانی ایران

تلفن: 

32284456 (026)

تارگاه: 

www.isaforestry.ir

آمار یکساله:  

بازدید 109578

دانلود 127023 استناد 11022 مرجع 685
عنوان: 
صاحب امتیاز: 

پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

ISSN: 

1562-5524

نشانی: 

کیلومتر 20 جاده تهران گرمسار، پاکدشت، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، دفتر مجله کشاورزی، کدپستی: 3391653755

تلفن: 

36040904 (021)

تارگاه: 

joa.ut.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 28634

دانلود 13655 استناد 359 مرجع 695
صاحب امتیاز: 

انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران

ISSN: 

2008-5524

نشانی: 

کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، انجمن اقتصاد و کشاورزی ایران

تلفن: 

3222767 (026)

تارگاه: 

www.iranianjae.ir

آمار یکساله:  

بازدید 239145

دانلود 140787 استناد 214 مرجع 703
صاحب امتیاز: 

موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

ISSN: 

2717-1205

نشانی: 

تهران، خیابان آزادی، بین نواب و رودکی، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی، طبقه 4

تلفن: 

66940728 (021)

تارگاه: 

itvhe.areeo.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 203372

دانلود 174480 استناد 4174 مرجع 1511
litScript