نتایج جستجو

229

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

23

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

گروه تخصصیمرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
صاحب امتیاز: 

مرکز تحقیقات و آموزشی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

ISSN: 

2423-5423

نشانی: 

ایران، مشهد، بزرگراه شهید کلانتری ، روبروی پلیس راه مشهد - نیشابور، مرکز تحقیقات و آموزشی کارورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، کدپستی 91735

تلفن: 

22413927-22414413 (021)

تارگاه: 

aj-areo.ir

آمار یکساله:  

بازدید 428842

دانلود 258830 استناد 455 مرجع 1749
صاحب امتیاز: 

وزارت جهادکشاورزی

ISSN: 

2588-6436

نشانی: 

کرج، خیابان شهید بهشتی، روبروی خیابان دهقان ویلای اول، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، دفتر نشریه علوم دامی، پژوهش و سازندگی

تلفن: 

34256001 (026)

تارگاه: 

asj.areo.ir

آمار یکساله:  

بازدید 270012

دانلود 170620 استناد 12 مرجع 1751
صاحب امتیاز: 

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور

ISSN: 

2322-2026

نشانی: 

مازندران، نور، جاده چمستان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور، دفتر فصلنامه، کدپستی: 38373-46417

تلفن: 

6210794 (0122)

تارگاه: 

www.iaunour.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 76218

دانلود 39016 استناد 1775 مرجع 1753
گارگاه ها آموزشی
صاحب امتیاز: 

دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی

ISSN: 

2588-5952

نشانی: 

دانشگاه شهید چمران، دانشکده مهندسی علوم آب، دفتر مجله، اهواز، 61357-43311، ایران

تلفن: 

(داخلی 3254) 19-33330010 (061)

تارگاه: 

jms.scu.ac.ir/main-info.asp

آمار یکساله:  

بازدید 112719

دانلود 51011 استناد 1337 مرجع 1781
صاحب امتیاز: 

دانشگاه فردوسی مشهد

ISSN: 

2008-3106

نشانی: 

ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی

تلفن: 

38804656 - 051

تارگاه: 

آمار یکساله:  

بازدید 149248

دانلود 92156 استناد 1780 مرجع 1803
صاحب امتیاز: 

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس

ISSN: 

2008-708x

نشانی: 

بندرعباس، بلوار امام خمینی، بلوار دانشگاه، پردیس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، ساختمان پژوهشکده، طبقه سوم، دفتر مجله، کدپستی: 7915893144

تلفن: 

33670245 (076)

تارگاه: 

jaf.iauba.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 40877

دانلود 15412 استناد 22 مرجع 1829
strs
صاحب امتیاز: 

دانشگاه بوعلی سینا همدان

ISSN: 

2476-6313

نشانی: 

چهارباغ، شهید احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، معاونت پژوهشی، مجلات علمی و پژوهشی، دانشکده کشاورزی، همدان، 6517838695، ایران

تلفن: 

38380907 (081)

تارگاه: 

آمار یکساله:  

بازدید 13905

دانلود 5338 استناد 444 مرجع 1831
صاحب امتیاز: 

انجمن بیوتکنولوژی ایران و دانشگاه باهنر کرمان

ISSN: 

2228-6705

نشانی: 

کرمان، انتهای خیابان 22 بهمن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله

تلفن: 

3202603-4 (034)

تارگاه: 

joagribiotech@gmail.com

آمار یکساله:  

بازدید 170913

دانلود 85892 استناد 1330 مرجع 1921
صاحب امتیاز: 

دانشگاه تهران

ISSN: 

2008-479X

نشانی: 

کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کدپستی: 77871-31587

تلفن: 

32822642 (026)

تارگاه: 

آمار یکساله:  

بازدید 243251

دانلود 135410 استناد 3978 مرجع 1933
صاحب امتیاز: 

دانشگاه صنعتی اصفهان

ISSN: 

2008-9082

نشانی: 

اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر نشریات علمی، نشریه روابط خاک و گیاه، کدپستی 8415683111

تلفن: 

33912797 (031)

تارگاه: 

jspi.iut.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 73703

دانلود 34590 استناد 1201 مرجع 1941
litScript