نتایج جستجو

234

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

24

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

گروه تخصصیمرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
صاحب امتیاز: 

دانشگاه پیام نور

ISSN: 

2252-0783

نشانی: 

کرج، بلوار موذن، بلوار دانشگاه، دانشگاه پیام نور، استان البرز، مرکز کرج

تلفن: 

22455001 (021)

تارگاه: 

آمار یکساله:  

بازدید 26976

دانلود 12691 استناد 444 مرجع 1949
صاحب امتیاز: 

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

ISSN: 

1735-0859

نشانی: 

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، کدپستی 1496813111

تلفن: 

44787282-5 (021)

تارگاه: 

ijfrpr.rifr-ac.org

آمار یکساله:  

بازدید 28794

دانلود 11768 استناد 459 مرجع 1967
صاحب امتیاز: 

دانشگاه بوعلی سینا همدان

ISSN: 

2476-6321

نشانی: 

چهار باغ، شهید احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، معاونت پژوهشی، مجلات علمی و پژوهشی، دانشکده کشاورزی، همدان، ایران

تلفن: 

3838907 (081)

تارگاه: 

آمار یکساله:  

بازدید 38614

دانلود 22559 استناد 2 مرجع 1993
گارگاه ها آموزشی
صاحب امتیاز: 

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ISSN: 

2251-6174

نشانی: 

ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

تلفن: 

33687437 (011)

تارگاه: 

آمار یکساله:  

بازدید 76765

دانلود 53043 استناد 1808 مرجع 2003
صاحب امتیاز: 

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

ISSN: 

2008-6563

نشانی: 

کرج، مهرشهر، بلوار ارم، بلوار آزادی، دانکشده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

تلفن: 

33200220 (026)

تارگاه: 

www.kiau.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 23084

دانلود 8238 استناد 0 مرجع 2007
صاحب امتیاز: 

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

ISSN: 

2322-1208

نشانی: 

تهران، پونک، حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

تلفن: 

44865244 (021)

تارگاه: 

jcs.srbiau.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 14284

دانلود 5462 استناد 2 مرجع 2031
strs
صاحب امتیاز: 

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

ISSN: 

2251-7480

نشانی: 

تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ساختمان ابن سینا، بلوک c، طبقه سوم غربی، دفتر نشریه حفاظت منابع آب و خاک، کدپستی: 1477893855

تلفن: 

44868559 (021)

تارگاه: 

wsrcj.srbiau.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 206025

دانلود 200763 استناد 666 مرجع 2033
صاحب امتیاز: 

دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی

ISSN: 

2588-526x

نشانی: 

دانشگاه شهید چمران، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله، اهواز، 83151-61357

تلفن: 

33364052 (061)

تارگاه: 

آمار یکساله:  

بازدید 28335

دانلود 13474 استناد 1 مرجع 2061
صاحب امتیاز: 

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت

ISSN: 

2322-3790

نشانی: 

مرودشت، کیلومتر 3 جاده تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، دفتر مجله تحقیقات بیماری های گیاهی

تلفن: 

3311138 (0728)

تارگاه: 

journals.miau.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 33105

دانلود 29576 استناد 302 مرجع 2063
صاحب امتیاز: 

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

ISSN: 

2252-0937

نشانی: 

خراسان رضوی، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد، قوچان، پردیس، پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، کدپستی، 76933-91851

تلفن: 

35425328-9 (051)

تارگاه: 

آمار یکساله:  

بازدید 77266

دانلود 38904 استناد 2218 مرجع 2067
litScript