نتایج جستجو

229

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

23

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

گروه تخصصیمرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
صاحب امتیاز: 

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

ISSN: 

2252-0937

نشانی: 

خراسان رضوی، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد، قوچان، پردیس، پارک علم و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، کدپستی، 76933-91851

تلفن: 

35425328-9 (051)

تارگاه: 

آمار یکساله:  

بازدید 77266

دانلود 38904 استناد 2218 مرجع 2067
صاحب امتیاز: 

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

ISSN: 

2251-9300

نشانی: 

تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج، خیابان شهید عاشری، خیابان شهید شفیعی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

تلفن: 

44901419 (021)

تارگاه: 

jwem.areo.ir

آمار یکساله:  

بازدید 75587

دانلود 41291 استناد 1721 مرجع 2073
صاحب امتیاز: 

دانشگاه گیلان

ISSN: 

2322-2709

نشانی: 

کیلومتر 5 جاده رشت - تهران، دانشگاه گیلان، دانشکده علوم کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، رشت، 58643 -41889، ایران

تلفن: 

33690817 (013)

تارگاه: 

iprj.guilan.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 49506

دانلود 21907 استناد 884 مرجع 2079
گارگاه ها آموزشی
صاحب امتیاز: 

دانشگاه گیلان

ISSN: 

2252-0872

نشانی: 

گیلان، رشت، دانشکده کشاورزی

تلفن: 

33690439 (013)

تارگاه: 

research.guilan.ac.ir/ar

آمار یکساله:  

بازدید 29898

دانلود 12908 استناد 4 مرجع 2127
صاحب امتیاز: 

دانشگاه تبریز

ISSN: 

2383-1855

نشانی: 

دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه آموزشی گیاهپزشکی، دفتر نشریه

تلفن: 

3356002 (041)

تارگاه: 

آمار یکساله:  

بازدید 53794

دانلود 25599 استناد 1326 مرجع 2137
عنوان: 
صاحب امتیاز: 

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر

ISSN: 

2008-9392

نشانی: 

بوشهر، خیابان مطهری، روبروی آتش نشانی، مرکز رشد علم و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، دفتر مجله

تلفن: 

5553767 (0771)

تارگاه: 

آمار یکساله:  

بازدید 6897

دانلود 2116 استناد 2 مرجع 2151
strs
صاحب امتیاز: 

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر

ISSN: 

2228-7272

نشانی: 

بوشهر، خیابان شهید مطهری، روبروی آتش نشانی، مرکز رشد علم و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، دفتر مجله، کدپستی: 751961955

تلفن: 

5555002 (0771)

تارگاه: 

آمار یکساله:  

بازدید 4752

دانلود 1920 استناد 0 مرجع 2157
عنوان: 
صاحب امتیاز: 

دانشگاه تربیت مدرس

ISSN: 

2588-5936

نشانی: 

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی

تلفن: 

48292299 (021)

تارگاه: 

jcp.modares.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 837116

دانلود 448267 استناد 2394 مرجع 2167
صاحب امتیاز: 

دانشگاه تهران

ISSN: 

2251-6298

نشانی: 

پاکدشت، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، دفتر نشریات تخصصی، کدپستی: 3391653755

تلفن: 

36040906 (021)

تارگاه: 

آمار یکساله:  

بازدید 24940

دانلود 15083 استناد 451 مرجع 2177
صاحب امتیاز: 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ISSN: 

2423-3544

نشانی: 

ایران، گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دفتر مجله، کدپستی: 4913815739

تلفن: 

32220320-1 (017)

تارگاه: 

ejfpp.gau.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 41191

دانلود 30537 استناد 1942 مرجع 2179
litScript