نتایج جستجو

189

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

19

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

گروه تخصصیمرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
صاحب امتیاز: 

دانشگاه اصفهان

ISSN: 

1684-3711

نشانی: 

اصفهان،خیابان هزار جریب، دانشاه اصفهان، سازمان مرکزی، معاونت تحقیقات و فناوری، طبقه 2، اداره چاپ انتشارات و مجلات، دفتر مجله، کدپستی: 73441-81746

تلفن: 

7932175 (0311)

تارگاه: 

ui.ac.ir/fa/research

آمار یکساله:  

بازدید 407478

دانلود 260446 استناد 112 مرجع 229
صاحب امتیاز: 

دانشگاه شهید چمران اهواز

ISSN: 

1735-6938

نشانی: 

اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم، دفتر مجله علوم، کد پستی: 6135743135

تلفن: 

3331044 (0611)

تارگاه: 

آمار یکساله:  

بازدید 34890

دانلود 15372 استناد 18 مرجع 241
عنوان: 
صاحب امتیاز: 

پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

ISSN: 

2588-6177

نشانی: 

تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی

تلفن: 

22431971 (021)

تارگاه: 

آمار یکساله:  

بازدید 208966

دانلود 109365 استناد 5115 مرجع 639
گارگاه ها آموزشی
صاحب امتیاز: 

انجمن آمار ایران

ISSN: 

1726-4057

نشانی: 

انجمن آمار ایران، تهران

تلفن: 

تارگاه: 

www.irstat.ir

آمار یکساله:  

بازدید 1230187

دانلود 822875 استناد 0 مرجع 641
صاحب امتیاز: 

دانشگاه شیراز

ISSN: 

2364-1819

نشانی: 

دانشگاه شیراز

تلفن: 

2282113 (0711)

تارگاه: 

www.shirazu.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 5383326

دانلود 4361818 استناد 8310 مرجع 643
صاحب امتیاز: 

انجمن آمار ایران

ISSN: 

1735-8183

نشانی: 

تقاطع جلال آل احمد و چمران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، دفتر مجله علوم آماری، تهران، 13116-14117

تلفن: 

66495540 - 021

تارگاه: 

jss.irstat.ir

آمار یکساله:  

بازدید 75107

دانلود 40876 استناد 455 مرجع 699
strs
صاحب امتیاز: 

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان

ISSN: 

2383-0875

نشانی: 

زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، دفتر فصلنامه، کدپستی: 9816743545

تلفن: 

2419426 (0541)

تارگاه: 

www.geo-tech.ir

آمار یکساله:  

بازدید 876373

دانلود 691794 استناد 58 مرجع 721
صاحب امتیاز: 

پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی

ISSN: 

7128-1735

نشانی: 

تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی، کد پستی: 196151171

تلفن: 

22431933 (021)

تارگاه: 

www.rias.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 192148

دانلود 102232 استناد 52 مرجع 741
صاحب امتیاز: 

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

ISSN: 

0

نشانی: 

تهران، انتهای اشرفی اصفهان، به سمت حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

تلفن: 

44865121 (021)

تارگاه: 

آمار یکساله:  

بازدید 3672

دانلود 1734 استناد 0 مرجع 1495
صاحب امتیاز: 

دانشگاه فردوسی مشهد

ISSN: 

2008-787x

نشانی: 

مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی، دفتر مجله

تلفن: 

38804143 (051)

تارگاه: 

jearth.um.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 21447

دانلود 9522 استناد 15 مرجع 1501
litScript