نتایج جستجو

189

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

19

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

گروه تخصصیمرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
صاحب امتیاز: 

دانشگاه فردوسی مشهد

ISSN: 

2423-6977

نشانی: 

ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم ریاضی

تلفن: 

8806222 (051)

تارگاه: 

jm.um.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 455101

دانلود 263083 استناد 0 مرجع 2685
صاحب امتیاز: 

دانشگاه گیلان

ISSN: 

2345-3966

نشانی: 

گیلان، رشت، خیابان نامجو، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، مجله فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان

تلفن: 

(داخلی 405) 5-33343630 (013)

تارگاه: 

japb.guilan.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 63204

دانلود 21242 استناد 0 مرجع 2699
عنوان: 
صاحب امتیاز: 

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

ISSN: 

2476-7131

نشانی: 

ایران، شیراز، بلوار شهید چمران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری هوادریا

تلفن: 

36239434 (071)

تارگاه: 

www.hydrophysics.ir

آمار یکساله:  

بازدید 9614

دانلود 5404 استناد 0 مرجع 2827
گارگاه ها آموزشی
صاحب امتیاز: 

انجمن بین الملل ایران

ISSN: 

2383-0956

نشانی: 

گروه ماهی، دانشکده منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، استان البرز، ایران

تلفن: 

تارگاه: 

آمار یکساله:  

بازدید 1694259

دانلود 1200941 استناد 2092 مرجع 2877
صاحب امتیاز: 

دانشگاه پیام نور

ISSN: 

2383-3130

نشانی: 

تلفن: 

تارگاه: 

mathco.journals.pnu.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 3592

دانلود 892 استناد 0 مرجع 2957
صاحب امتیاز: 

پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

ISSN: 

2676-3060

نشانی: 

رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

تلفن: 

33364061 - 013

تارگاه: 

journal.eri.acecr.ir

آمار یکساله:  

بازدید 33361

دانلود 20763 استناد 442 مرجع 2973
strs
عنوان: 
صاحب امتیاز: 

دانشگاه بیرجند

ISSN: 

2676-4512

نشانی: 

تلفن: 

تارگاه: 

tectonics.birjand.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 5876

دانلود 4432 استناد 0 مرجع 2991
صاحب امتیاز: 

دانشگاه تبریز

ISSN: 

2588-3011

نشانی: 

تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم طبیعی، دفتر مجله هیدروژئولوژی

تلفن: 

33392623 (041)

تارگاه: 

hydro.tabrizu.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 17334

دانلود 11631 استناد 906 مرجع 3009
صاحب امتیاز: 

دانشگاه خوارزمی

ISSN: 

2588-493x

نشانی: 

تهران، خیابان شهید مفتح، شمار 43، نشریه پژوهش های نوین فیزیک، کدپستی: 15719-14911

تلفن: 

86072787 (021)

تارگاه: 

jmrph.khu.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 1073

دانلود 619 استناد 0 مرجع 3011
صاحب امتیاز: 

دانشگاه صنعتی شاهرود

ISSN: 

2345-5128

نشانی: 

شاهرود، چهارراه هفت تیر، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود، پژوهشگاه فناوری های نوین، دفتر پژوهش های علمی

تلفن: 

32392204 (023)

تارگاه: 

jas.shahroodut.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 330826

دانلود 249083 استناد 0 مرجع 3021
litScript