نتایج جستجو

37

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

گروه تخصصیمرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
صاحب امتیاز: 

دانشگاه تهران

ISSN: 

2008-2525

نشانی: 

تهران، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

تلفن: 

61117032

تارگاه: 

jvr.ut.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 534144

دانلود 217259 استناد 11011 مرجع 151
صاحب امتیاز: 

دانشگاه شهید چمران اهواز

ISSN: 

1735-6873

نشانی: 

اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده دامپزشکی، کدپستی: 61355

تلفن: 

33336312 (061)

تارگاه: 

www.ivj.ir

آمار یکساله:  

بازدید 265386

دانلود 95524 استناد 2337 مرجع 485
صاحب امتیاز: 

دانشگاه شیراز

ISSN: 

1728-1997

نشانی: 

شیراز، خیابان زند، ساختمان شماره 1 ، مدیریت دانشگاه شیراز

تلفن: 

2286992 (0711)

تارگاه: 

www.shirazu.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 9146113

دانلود 6470256 استناد 20152 مرجع 363
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
صاحب امتیاز: 

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

ISSN: 

0365-3439

نشانی: 

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج

تلفن: 

34570038 (026)

تارگاه: 

www.archrazi.com

آمار یکساله:  

بازدید 6625453

دانلود 4622293 استناد 20164 مرجع 665
صاحب امتیاز: 

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

ISSN: 

2423-5407

نشانی: 

کرج، حصارک، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دفتر نشریه

تلفن: 

34509772 (026)

تارگاه: 

vj.areo.ir

آمار یکساله:  

بازدید 130846

دانلود 59645 استناد 2839 مرجع 1515
صاحب امتیاز: 

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

ISSN: 

2008-8159

نشانی: 

کرج، رجایی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده دامپزشکی

تلفن: 

تارگاه: 

jvcr.kiau.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 56682

دانلود 52973 استناد 1360 مرجع 2047
strs
صاحب امتیاز: 

دانشگاه شهرکرد

ISSN: 

2423-3633

نشانی: 

8818634139:شهرکرد، کیلومتر 2 جاده سامان، دانشگاه شهرکرد، دانشکده دامپزشکی، دفتر نشریه علوم درمانگاهی، کدپستی

تلفن: 

32321669 (038)

تارگاه: 

journals.sku.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 43067

دانلود 11758 استناد 1769 مرجع 2661
صاحب امتیاز: 

دانشگاه ارومیه

ISSN: 

2008-8140

نشانی: 

دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

تلفن: 

2770508 (0441)

تارگاه: 

www.urmia.ac.ir/vrf

آمار یکساله:  

بازدید 4199252

دانلود 3570755 استناد 15033 مرجع 2781
صاحب امتیاز: 

انجمن بهداشت آبزیان ایران

ISSN: 

2345-315X

نشانی: 

تلفن: 

تارگاه: 

ijaah.ir

آمار یکساله:  

بازدید 122955

دانلود 51449 استناد 0 مرجع 3069
صاحب امتیاز: 

دانشگاه فردوسی مشهد

ISSN: 

2008-465X

نشانی: 

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، 9177948974، ایران

تلفن: 

38803742 (051)

تارگاه: 

ijvst.um.ac.ir

آمار یکساله:  

بازدید 1018333

دانلود 954691 استناد 1208 مرجع 3085
litScript