نتایج جستجو

37848

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3785

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

سیدجلالی سیدعلیرضا

نشریه: 

علوم خاک و آب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  99-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  611
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

منطقه مورد مطالعه به مساحت 75000 هکتار بین 34 درجه و 30 دقیقه تا 34 درجه و 52 دقیقه عرض شمالی و 50 درجه و 47 دقیقه تا 51 درجه و 19 دقیقه طول شرقی قرار دارد. ارتفاع متوسط از سطح دریا 928 متر می باشد براساس تقسیم بندی اقلیمی دو مارتن گسترش یافته جز اقالیم خیلی خشک و خشک بیابانی می باشد به استناد آمار 10 ساله ایستگاه سینوپتیک قم میانگین بارندگی سالیانه 5/145 میلیمتر بوده و متوسط دمای سالیانه 5/17 درجه سانتی گراد می باشد. دی ماه با درجه حرارت 6/3 درجه و تیرماه با 5/34 درجه سانتی گراد به ترتیب سردترین و گرمترین ماههای سال هستند. هدف از این تحقیق رسیدن به مدلی است که بتوان پتانسیل تولید پنبه آبی را با در نظر گرفتن عوامل محیطی منطقه تخمین بزند. برای انجام این مهم مستلزم انجام سلسله مراتب زیر است. در مرحله اول تخمین پتانسیل تولید پنبه آبی و یا بعبارت دیگر پتانسیل تولید حرارتی - تابشی است. در مرحله دوم تخمین پتانسیل تولید اراضی با استفاده از پتانسیل تولید آبی در مرحله اول و تأثیر محدودیتهای خاک بر روی تولید است. نتایج حاصله از مرحله اول نشان می دهد که پتانسیل تولید پنبه (وش) در شرایط آبی 6463 کیلو گرم در هکتار و پتانسیل تولید پنبه (الیاف) 2308 کیلوگرم در هکتار تخمین زده شد. و نتایج حاصل از مرحله دوم نشان داد که پتانسیل تولید اراضی بعلت محدودیتهای عمق خاک، شوری و قلیائیت، آهک، گچ برای پنبه بصورت وش 65 تا 5623 و بصورت الیاف از 23 تا 1968 کیلوگرم در هکتار متغیر است. پراکنش محدودیتهای اراضی نشان می دهد که محدودیتهای شوری و قلیائیت، آهک، گچ در اراضی دشت های دامنه ای و محدودیت های عمق خاک و سنگریزه سطحی و عمقی در مخروط افکنه ها و اراضی مجاور ارتفاعات بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 611

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  59-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2750
 • دانلود: 

  724
چکیده: 

واقع شدن ایران بر روی کمربند زلزله خیز آلپ - هیمالیا موجب شده اکثر مناطق پرجمعیت کشور مانند استان خراسان و استان آذربایجان و ناحیه البرز و ... مناطق فعال تکتونیکی به شمار آیند. خسارتهای مالی و جانی قابل ملاحظه ای که در فواصل زمانی کوتاه در مناطق مختلف کشور (رودبار و اردبیل و بم و ...) متحمل شده ایم لزوم بررسی توان لرزه خیزی مناطق مسکونی به خصوص پر جمعیت و مهم از لحاظ صنعتی و فرهنگی را آشکار می سازد. وجود زلزله های بزرگ در پیشینه زلزله خیزی محدوده استان قم و همجوار بودن استان قم با استان پرخطر تهران لزوم بررسی لرزه زمین ساخت و لرزه خیزی منطقه را آشکار میسازد. در این مطالعه اطلاعات لرزه خیزی از منابع معتبر استخراج و زمین ساخت و زلزله خیزی استان بررسی شده است. لرزه خیزی استان در دو مرحله به کمک زمین لرزه های محلی و زمین لرزه های با ثبت غیرمحلی مطالعه شده است. محدوده جنوب غربی منطقه لرزه خیزی بالاتری نشان می د هد و زمین لرزه های نسبتا بزرگ منطقه هم در این محدوده رخ داده اند. این مطالعه می تواند پیش زمینه پهنه بندی لرزه ای استان قم قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2750

دانلود 724 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  77-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1749
 • دانلود: 

  824
چکیده: 

چرخش توسعه در دهه پایانی سده 20 میلادی، محوریت آن را از حوزه اجتماعی به حوزه فرهنگی تغییر داد. امروزه توسعه فرهنگی، پیش شرط نیل به سایر ابعاد توسعه بوده و کشورهایی موفق تلقی می شوند که در وهله نخست بتوانند به توسعه فرهنگی در سطوح جامعه و افراد دست یابند. مقاله حاضر با روش پیمایشی به بررسی ماهیت و عوامل موثر بر توسعه فرهنگی در بین 532 نفر از زنان استان قم می پردازد. نتایج نشان داد که میزان توسعه فرهنگی زنان استان قم از حد متوسط و نرمال پائین تر است. از طرفی، مهم ترین عوامل موثر بر توسعه فرهنگی زنان در این استان عبارتند از: پایگاه اقتصادی و اجتماعی، نوگرایی، سرمایه اجتماعی، متغیرهای الگویی و باورهای جنسیتی سنتی. در ضمن، دلالت نتایج بر آن است که ماهیت توسعه فرهنگی زنان استان قم، از نوع عامیانه می باشد تا میانه و نخبه گرایانه.

آمار یکساله:  

بازدید 1749

دانلود 824 استناد 1 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  54-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  615
 • بازدید: 

  108987
 • دانلود: 

  66674
چکیده: 

Background: There is very little information about the mosquito fauna of QOM PROVINCE, central Iran. By now only three species; Anopheles claviger, An. multicolor, and An. superpictus have been reported in the PROVINCE. To study mosquito fauna and providing a primary checklist, an investigation was carried out on a collection of mosquitoes in this PROVINCE.Methods: To study the mosquito (Diptera: Culicidae) fauna, larval collections were carried out from different habitats on 19 occasions using the standard dipping technique during spring and summer 2008 and 2009.Results: In total, 371 mosquito larvae were collected and morphologically identified including 14 species representing four genera: Anopheles claviger, An. marteri, An. turkhudi, An. superpictus, Culex arbieeni, Cx. hortensis, Cx. mimeticus, Cx. modestus, Cx. pipiens, Cx. territans, Cx. theileri, Culiseta longiareolata, Cs. subochrea, and Ochlerotatus caspius s.l. All species except for An. claviger and An. superpictus were collected for the first time in the PROVINCE. All larvae were found in natural habitats. The association occasions and percentages of the mosquito larvae in QOM PROVINCE were discussed.Conclusion: There are some potential or proven vectors of different human and domesticated animal pathogens in QOM PROVINCE. The ecology of these species and the unstudied areas of QOM PROVINCE need to be investigated extensively.

آمار یکساله:  

بازدید 108987

دانلود 66674 استناد 615 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  580-590
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  838
 • دانلود: 

  292
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 838

دانلود 292 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3(پی آیند 73) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  110-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  10
 • بازدید: 

  2864
 • دانلود: 

  684
چکیده: 

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین خصوصیات خاک با پوشش گیاهی در 14 رویشگاه مرتعی استان قم انجام شد. جهت انجام مطالعات، پس از انتخاب تیپ های گیاهی شاخص در مناطق معرف هر تیپ، از خاک و پوشش گیاهی به روش تصادفی - سیستماتیک نمونه برداری شد. سطح و تعداد پلاتهای نمونه برداری با توجه به نوع گونه ها و تغییرات پوشش گیاهی تعیین شد. در هر پلات اسامی گونه ها، درصد پوشش و درصد لاشبرگ ثبت شد. همچنین در هر پلات تا عمق ریشه دوانی گیاه (حداقل تا عمق 60 سانتیمتری) از عمق های مختلف خاک (عمق های نمونه برداری با توجه به مرز ژنتیکی افق های خاک هر منطقه تعیین شد) نمونه برداری شد. خصوصیات فیزیک و شیمیایی خاک بافت، اسیدیته، هدایت الکتریکی، آهک و ماده آلی اندازه گیری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز مولفه های اصلی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که مهمترین خصوصیات خاکی موثر در تفکیک تیپ های گیاهی بافت، هدایت الکتریکی و آهک خاک است.

آمار یکساله:  

بازدید 2864

دانلود 684 استناد 10 مرجع 3
strs
نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  81-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  900
 • دانلود: 

  381
چکیده: 

رویشگاه ها بستر اساسی تنوع گونه های گیاهی محسوب می شوند لذا بررسی رویشگاه ها به عنوان یکی از مهم ترین مطالعات در اکوسیستم ها محسوب می شود. استان قم به دلیل موقعیت اکوتونی (تقاطع ناحیه کوهستانی ایران مرکزی در غرب و جنوب استان با کویر مرکزی در شرق استان) دارای تنوع اکوسیستمی بالایی می باشد. در این مطالعه رویشگاه های استان که شامل طبیعی و انسان زا می باشند مورد مطالعه قرار گرفته اند. رویشگاه های طبیعی شامل کوهستانی، بیابانی و تالابی می باشند. نوع دوم رویشگاه ها شامل حاشیه زمین های کشاورزی و رویشگاه های خرابه روی می باشد. به علاوه در این مطالعه تنوع و غنای رویشگاه ها در واحدهای زیست محیطی مختلف استان مورد ارزیابی قرار گرفته است. این ارزیابی با استقرار کوادرات در هر یک از رویشگاه ها صورت گرفته است. بالاترین تنوع مربوط به دره پلنگ دره در جنوب غربی استان و کمترین تنوع آن مربوط به دشت مسیله (شوره زارهای شرق استان) می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 900

دانلود 381 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1 (پیاپی 39)
 • صفحات: 

  15-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  942
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

پروانه گالزای گز، Parapodia sinaica Frau.، در زمره آفات مهم گز در استان قم می باشد. طی سال های 82-1379 با نمونه برداری در فواصل زمانی هر 15 روز از مراحل مختلف زندگی حشره و استفاده از تله نوری در رویشگاه های طبیعی گز (مسیله - دریاچه قم) و با نگهداری بعضی از مراحل زندگی آن درون ظروف پلاستیکی شفاف که حاوی یک عدد شاخه گز قرار گرفته در آب بود، چرخه زندگی آفت در شرایط طبیعی و آزمایشگاهی (رطوبت نسبی 5±50 درصد، دمای 1±25 درجه سانتی گراد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) بررسی شد. این حشره زمستان را به صورت لاروهای سنین 4 و 5 درون گال ها می گذراند و در اواسط اسفند ماه، لاروها به شفیره تبدیل می شوند. دوره شفیرگی در شرایط طبیعی 5±52 و در شرایط آزمایشگاهی 3±44 روز طول کشید. اوج پرواز حشرات کامل در اواسط اردیبهشت ماه به وقوع پیوست. طول عمر حشرات کامل که با آب و قند تغذیه شده بودند 3±14 و فاصله جفت گیری حشرات خارج شده از شفیره تا تخم گذاری 0.49±2.3 روز طول کشید. متوسط تخم های گذاشته شده توسط یک حشره ماده در شرایط طبیعی منطقه 7±32 عدد بود. طول دوره تخم گذاری 0.83±7.2 و طول دوره جنینی در شرایط طبیعی و آزمایشگاهی به ترتیب 3±29 و 2±25 روز بود. این حشره دارای 5 سن لاروی است که طول دوره سنین 1 تا 5 به ترتیب 5±63، 3.4±46، 3.8±44، 5.3±50 و 6.2±97 روز محاسبه گردید. این آفت یک نسل در سال دارد. لاروها هیچ گاه از چوب تغذیه نمی کنند و با تغذیه از پوست باعث خشک شدن شاخه از انتهای گال در سال بعد می شوند. فعالیت این آفت در استان های اصفهان، خوزستان، قم و یزد، روی گونه های شورپسند گز مشاهده گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 942

دانلود 230 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حبیب پورگتابی کرم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  69
 • صفحات: 

  7-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  808
 • دانلود: 

  364
چکیده: 

مقاله پیش رو، بر اساس رویکرد سیری ناپذیری کاتز-گرو و سالیوان و با روش پیمایشی، ضمن موشکافی ساختار ذائقه زنان استان قم، رابطه عوامل مرتبط با انگاره های مصرف فرهنگی در بین 532 نفر از آنها را بررسی می کند. نتایج نشان داد که از نظر مولفه های انگاره مصرف (یعنی تنوع و فراوانی)، زنان استان قم را می توان در دو سنخ جای داد، از نظر تنوع فعالیت فرهنگی، زنان این استان کم مصرف اند و در فرهنگ سطح پائین یعنی در 1 تا 3 فعالیت فرهنگی شرکت دارند. از نظر فراوانی فعالیت فرهنگی، زنان استان قم هیچ مصرف فرهنگی ندارند و فراوانی فعالیت فرهنگی آنها در حد صفر است. همچنین، مهم ترین تعیین کننده های هم تنوع و هم فراوانی مصرف فرهنگی زنان در این استان، سرمایه اقتصادی، سرمایه انسانی، سن، وضع تاهل و وضعیت اشتغال بودند. نتایج دلالت بر آن دارد که بیشتر زنان استان قم هنوز به درجه مصرف کننده فرهنگ سطح متوسط (مرد مپسند) و در مرحله بالاتر، مصرف کننده سیری ناپذیر نرسیده و انگاره مصرف فرهنگی آنها محدود به هیچ مصرفی و تک مصرفی و به عبارتی فرهنگ سطح پائین است.

آمار یکساله:  

بازدید 808

دانلود 364 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1247
 • دانلود: 

  490
چکیده: 

زمینه و هدف: در میان انواع سرقت، سرقت های خرد، از جمله جرایم مالی هستند که در مقایسه با سایر سرقت ها دارای فراوانی قابل توجهی می باشند. پلیس با بهره گیری از جدیدترین شیوه های علمی سعی در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مؤثر دارد. هدف این پژوهش، شناسایی اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از سرقت خرد در استان قم می باشد. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی و به روش کیفی می باشد، که داده ها از طریق انجام مصاحبه جمع آوری و به روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری شامل نخبگان پلیس می باشد که به شیوه اشباع نظری 15 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. برای اطمینان از روایی از نظرات اساتید و برای پایایی از روش بازآزمون، مقایسه و تکرار پذیری استفاده گردید. یافته ها: در مجموع، تعداد 25 شاخص به عنوان اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از سرقت خرد شناسایی شدند که از این تعداد، 12 شاخص (15/46 درصد) از اقدامات از نوع پیشگیری اجتماعی، تعداد 8 شاخص(77/30درصد)، از نوع پیشگیری انتظامی، تعداد 4 شاخص (38/15درصد)، از نوع پیشگیری وضعی و تعداد 1 شاخص (69/7 درصد)، از نوع پیشگیری کیفری می باشد. نتیجه گیری: در حوزه پیشگیری اجتماعی مواردی مانند آگاه سازی شهروندان، در پیشگیری انتظامی شناسایی مالخرها و برخورد با آنها و آموزش مناسب و روزآمد به نیروهای گشتی؛ در پیشگیری وضعی، در دسترس قرار نگرفتن اموال و نظارت بر ساخت و ساز مناسب محیط های شهری، نصب دوربین و تجهیزات پایش تصویر و بازسازی بافت های فرسوده و در پیشگیری کیفری نیز کنترل مجرمین حرفه ای و شناسنامه دار کردن آن ها و تشدید مجازات بازدارنده مورد تأکید بوده است. پلیس قم برای پیشگیری مؤثر از جرائم سرقت خرد، می بایست برنامه ریزی لازم را نسبت به تقویت شاخص های شناسایی شده با تمرکز بر شاخص های اجتماعی معمول دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1247

دانلود 490 استناد 0 مرجع 0
litScript