مشخصات همایش

GLOBAL CONFERENCE ON NEW APPROACH IN AGRICULTURE AND ENVIRONMENT AND WITH THE FOCUS ON SUSTAINABLE D

GLOBAL CONFERENCE ON NEW APPROACH IN AGRICULTURE AND ENVIRONMENT AND WITH THE FOCUS ON SUSTAINABLE D

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

نوع

: AGRICULCURE

برگزار کننده

:

حامی

: THE IDEA OF GREEN INDUSTRY MARKET

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: www.int-conference.com

پست الکترونیک

: info@int-conference.com

محل برگزاری:

IRAN/SHIRAZ/SHIRAZ UNIVERSITY

نمایه

: THE IDEA OF GREEN INDUSTRY MARKET

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

دانلود یکساله