مشخصات همایش

همایش سالانه علمی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی سبزوار

همایش سالانه علمی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی سبزوار

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: پزشکی

نوع

: پزشکی

برگزار کننده

:

حامی

: معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي سبزوار، كميته تحقيقات دانشجويي

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/سبزوار/دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

نمایه

: معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي سبزوار، كميته تحقيقات دانشجويي

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

1,561

دانلود یکساله

1,561