مشخصات همایش

کنگره سراسری پزشکی مولکولی

کنگره سراسری پزشکی مولکولی

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: پزشکی

نوع

: پزشکی

برگزار کننده

:

حامی

: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/اصفهان/اصفهان

نمایه

: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

1,183

دانلود یکساله

1,183