مشخصات همایش

همایش سالانه انجمن نوروژنتیک ایران

همایش سالانه انجمن نوروژنتیک ایران

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: پزشکی

نوع

: پزشکی

برگزار کننده

:

حامی

: مركز تحقيقات باروري و ناباروري يزد

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/یزد/مرکز تحقیقات باروری و ناباروری یزد

نمایه

: مركز تحقيقات باروري و ناباروري يزد

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

1,021

دانلود یکساله

1,021