مشخصات همایش

کنگره کشوری دانشجویی کنترل بیماری های غیرواگیر

کنگره کشوری دانشجویی کنترل بیماری های غیرواگیر

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: پزشکی

نوع

: پزشکی

برگزار کننده

:

حامی

: دانشگاه علوم پزشكي فسا

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/فسا/فسا

نمایه

: دانشگاه علوم پزشكي فسا

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

1,122

دانلود یکساله

1,122