مشخصات همایش

CONGRESS OF ORTHOPEDICS

CONGRESS OF ORTHOPEDICS

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: پزشکی

نوع

: MEDICAL SCIENCE

برگزار کننده

:

حامی

: MARTYR BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES AND HEALTH SERVICES

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

IRAN/TEHRAN/TEHRAN

نمایه

: MARTYR BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES AND HEALTH SERVICES

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

دانلود یکساله