مشخصات همایش

همایش علوم دامی ایران

همایش علوم دامی ایران

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: دامپزشکی

نوع

: دامپزشکی

برگزار کننده

:

حامی

: انجمن علوم دامي ايران

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران//

نمایه

: انجمن علوم دامي ايران

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

دامپزشکی

بازدید یکساله

4,228

دانلود یکساله

4,228