مشخصات همایش

کنفرانس سالانه معماری، شهرسازی، جغرافیا و عمران

کنفرانس سالانه معماری، شهرسازی، جغرافیا و عمران

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: هنر و معماری

نوع

: هنر و معماری

برگزار کننده

:

حامی

: موسسه رهجويان پايا شهر اترك، شهرداري شيروان، نظام مهندسي خراسان شمالي، مجله علمي تخصصي پاياشهر

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: abconf.ir

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/شیروان/خراسان شمالی، شهر شیروان

نمایه

: موسسه رهجويان پايا شهر اترك، شهرداري شيروان، نظام مهندسي خراسان شمالي، مجله علمي تخصصي پاياشهر

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

هنر و معماری

بازدید یکساله

1,735

دانلود یکساله

1,735