مشخصات همایش

همایش ملی گیاهان دارویی معطر و ادویه ایی

همایش ملی گیاهان دارویی معطر و ادویه ایی

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

نوع

: کشاورزی و منابع طبیعی

برگزار کننده

:

حامی

: دانشگاه گنبد كاووس

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/گنبدکاووس/گنبدکاووس

نمایه

: دانشگاه گنبد كاووس

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

25,049

دانلود یکساله

25,049