مشخصات همایش

همایش پژوهش های نوین در علوم دامی

همایش پژوهش های نوین در علوم دامی

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: دامپزشکی

نوع

: دامپزشکی

برگزار کننده

:

حامی

: دانشگاه بيرجند

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/بیرجند/دانشگاه بیرجند

نمایه

: دانشگاه بيرجند

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

دامپزشکی

بازدید یکساله

8,286

دانلود یکساله

8,286