مشخصات همایش

همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی

همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

نوع

: کشاورزی و منابع طبیعی

برگزار کننده

:

حامی

: قطب علمي مهندسي بازيافت و ضايعات محصولات كشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/تهران/تهران

نمایه

: قطب علمي مهندسي بازيافت و ضايعات محصولات كشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

3,862

دانلود یکساله

3,862