مشخصات همایش

همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی

همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: هنر و معماری

نوع

: هنر و معماری

برگزار کننده

:

حامی

: دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه آزاد اسلامي قزوين

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/قزوین/دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

نمایه

: دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه آزاد اسلامي قزوين

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

هنر و معماری

بازدید یکساله

11,060

دانلود یکساله

11,060