مشخصات همایش

همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران

همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

نوع

: کشاورزی و منابع طبیعی

برگزار کننده

:

حامی

: مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان خراسان رضوی، انجمن علمي سيستم های سطوح آبگير باران

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: kanrrc-congress.ir

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/مشهد/مشهد

نمایه

: مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان خراسان رضوی، انجمن علمي سيستم های سطوح آبگير باران

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

2,425

دانلود یکساله

2,425