مشخصات همایش

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

نوع

: کشاورزی و منابع طبیعی

برگزار کننده

:

حامی

: سازمان بسيج مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي استان البرز

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: www.foodconf.ir

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/تهران/تهران

نمایه

: سازمان بسيج مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي استان البرز

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

1,732

دانلود یکساله

1,732