مشخصات همایش

کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر

کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: هنر و معماری

نوع

: هنر و معماری

برگزار کننده

:

حامی

: موسسه معماري و شهرسازي سفيران مهرازي با همكاري دانشگاهها و مراكز علمي كشور

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: www.moaser2016.ir/fa

پست الکترونیک

: info@moaser2016.ir

محل برگزاری:

ایران/اصفهان/اصفهان

نمایه

: موسسه معماري و شهرسازي سفيران مهرازي با همكاري دانشگاهها و مراكز علمي كشور

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

هنر و معماری

بازدید یکساله

4,116

دانلود یکساله

4,116