مشخصات همایش

کنفرانس ملی دیده بانی آینده زمین با محوریت آب و هوا کشاورزی و محیط زیست

کنفرانس ملی دیده بانی آینده زمین با محوریت آب و هوا کشاورزی و محیط زیست

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

نوع

: کشاورزی و منابع طبیعی

برگزار کننده

:

حامی

: مركز توسعه آموزش هاي نوين ايران (متانا)

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: hse.myhamayesh.com

پست الکترونیک

: hse@myhamayesh.com

محل برگزاری:

ایران/شیراز/شیراز

نمایه

: مركز توسعه آموزش هاي نوين ايران (متانا)

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

904

دانلود یکساله

904