مشخصات همایش

کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در عمران معماری و شهرسازی

کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در عمران معماری و شهرسازی

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: هنر و معماری

نوع

: هنر و معماری

برگزار کننده

:

حامی

: دانشگاه سراج تبريز، مديران ايده پرداز كارين

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: www.acauconf.com

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/تبریز/دانشگاه تبریز

نمایه

: دانشگاه سراج تبريز، مديران ايده پرداز كارين

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

هنر و معماری

بازدید یکساله

13,263

دانلود یکساله

13,263