مشخصات همایش/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  263
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

روشهای معمول طراحی لرزه ای ساختمان های بتنی که در دستورالعمل های مختلف ارایه شده است، به ساخت ساختمان هایی با ایمنی قابل قبول کمک می نماید. با این حال، این روش ها ممکن است منجر به ساخت وساز پرهزینه شوند. در زلزله های شدید، بیشتر سازه های موجود رفتار غیرخطی خواهند داشت. در حال حاضر، جامعه مهندسی بر روی رویکرد طراحی در حال توسعه ای به نام طراحی لرزه ای مبتنی بر عملکرد تمرکز کرده است. در این مقاله یک طرح بهسازی لرزه ای ساختمانی با اسکلت فلزی و کاربری آموزشی دارای پنج سقف سازه ای با استفاده از تحلیل غیرخطی و سیستم با شکل پذیری بالا ارایه شده و با طرحی با استفاده از تحلیل خطی و سیستم با صلبیت بالا مقایسه گردید. نتایج نشان می دهند که در سیستم با شکل پذیری بالا ستون ها و مهاربندها قبل از رسیدن به تغییرمکان هدف، دچار خرابی می گردد و نیاز به افزایش سختی سازه وجود دارد. به علاوه در طرح بهسازی با استفاده از تحلیل خطی و سیستم با صلبیت بالا تحت بارهای ثقلی، ضعف چندانی در تیرها و ستونها موجود نمی باشد و مقاومت و سختی سازه تامین می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 263

دانلود 49
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  250
 • دانلود: 

  63
چکیده: 

لحیم بدون سرب Sn-Ag-Cu (SAC 305/405) که جایگزین لحیم یوتکتیک قلع-سرب شده است، به دلیل سفتی بالا و واکنش های سطحی بیش از حد لحیم کاری، ماهیتی شکننده تر دارد. این منجر به بروز بیشتر خرابی اتصالات لحیم کاری در هنگام مونتاژ و عملیات جابجایی روی سطح در نتیجه خمش PCB، ضربه شوک و افت می شود. در این کار، آزمایش های مکانیکی شبیه سازی ضربه شوک بر روی SAC بدون سرب با درصدهای وزنی مختلف انجام شد. این مواد SAC برای استفاده در اتصالات لحیم کاری اجزای آرایه شبکه توپ ریز (BGA) که بر روی مادربرد نصب شده بودند، آماده شدند. پس از آزمایش های شوک مکانیکی، اندازه گیری های کرنش بر روی اجزای BGA برای اندازه گیری یکپارچگی اتصال لحیم انجام شد، که مشخص گردید با تشکیل مواد بین فلزی در بخش عمده و در سطح مشترک لحیم کاری SAC مرتبط است. آزمایش های کشش توپ برای تعیین میزان توده ای و استحکام سطحی و شکستگی مفصل لحیم انجام شد که به عنوان حالت 1، 2 یا 3 طبقه بندی گردید. نهایتا بین واکنش های متالورژیکی درصد وزن نقره (Ag) و مس (Cu) یک همبستگی وجود داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 250

دانلود 63
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  300
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

تصفیه خانه های فاضلاب با اهداف رساندن کیفیت فاضلاب ورودی به استاندارد های تعیین شده ساخته می شوند. در برخی مناطق با توجه به افزایش مصرف سرانه آب و استفاده بی رویه از منابع آن و با توجه به نیاز آبی، استفاده مجدد از پساب مورد توجه قرار می گیرد. پیش از طراحی و اجرای تصفیه خانه های فاضلاب بایستی با استفاده از روش های مبتنی بر فرضیات علمی، فرآیند تصفیه بهینه را تعیین نمود. عدم توجه کافی به انتخاب روش تصفیه مناسب، منجر به افزایش هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری می شود. روش های تحلیل چند معیاره با مدنظر قرار دادن معیار های کمی و کیفی متعدد، بهترین گزینه را از میان چندین گزینه میتوانند انتخاب کنند. از جمله معیارهای انتخاب گزینه بهینه تصفیه خانه میتوان به کیفیت و کمیت آب ورودی، کیفیت پساب، معیارهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی اشاره کرد. در این تحقیق انواع روش های متداول تصفیه فاضلاب مانند SBR, IFAS, MBR و مزایای هر کدام اشاره شده است. در این مطالعه تکنیک های SAW, TOPSIS و AHP معرفی شده است. با توجه به وجود روش های متعدد تصفیه، و همچنین اهداف مختلف تصفیه خانه، نمی توان تصمیم گیری درستی بدون داشتن ابزاری که بتواند همه معیارها و زیر معیارها را با توجه به اهمیت نسبی در نظر بگیرد انجام داد، در هر تصفیه خانه با توجه به داده های موجود، شرایط خاص هر تصفیه خانه، استاندارد های تخلیه، خبرگان و تصمیم گیرندگان باید با در نظر گرفتن معیارهای صحیح و انتخاب مناسب ترین ابزار تصمیم گیری، اقدام به انتخاب و رتبه بندی گزینه های رقیب کنند تا به بهینه ترین انتخاب با توجه به معیار ها دست یابند.

آمار یکساله:  

بازدید 300

دانلود 107
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  216
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

جوشکاری قوس تنگستن تحت پوشش گاز محافظ از مهمترین روش های جوشکاری در صنایع مختلف است. توسط این روش می توان موادی با شکل های مختلف از ورق های نازک(مثلاً ورق های آلومینیوم) تا لوله-های تحت فشار را جوشکاری کرد. در میان عیوب جوش، ترک خطرناک-ترین عیب است چون قابلیت جوشکاری و جوش پذیری مواد بر پایة تمایل آن ها به تشکیل و رشد ترک در طول جوشکاری و بعد از آن ارزیابی می شود. ترک ها با توجه به درجة حرارتی که در آن به وجود می آیند به دو گروه ترک های گرم و ترک های سرد تقسیم بندی می شوند. ترک گرم به دلیل ناپایداری فلز جوش تحت کرنش، در حین انجماد در یک محدودة دمایی بحرانی ایجاد می شود. در این تحقیق استعداد به ترک گرم آلیاژ آلومینیوم 2024-T3 تحت تاثیر پارامترهای جوشکاری تیگ با استفاده از آزمون وارسترینت مورد بررسی قرارگرفت. برای این منظور چهار بلوک با شعاع های مختلف جهت اعمال کرنش های 2/0، 5/0، 1 و 5/3 درصد ساخته شد. جهت مشاهده ترک گرم و بازرسی عیوب جوش از آزمایشات رادیوگرافی و مایعات نافذ و همچنین جهت مشاهده ریز ساختار از آزمون متالوگرافی استفاده شد. نتایج آزمایشات نشان دادند که در نمونه ها تحت کرنش های 2/0، 5/0 و 1 درصد با تغییر پارامترهای جوشکاری و افزایش گرمای ورودی ترک گرم ایجاد نشد. با اعمال کرنش 5/3 درصد که بالاتر از کرنش آستانه آلیاژ است، ترک گرم در نمونه ها با پارامترهای مختلف جوشکاری ایجاد شد که نشان از نقش پر رنگ تر کرنش نسبت به گرمای ورودی در ایجاد ترک گرم دارد. در حالت اعمال کرنشی بالاتر از کرنش آستانه، با افزایش گرمای ورودی طول ترک گرم افزایش یافت. مسیر زیگزاگ ترک و عبور از بین دندریت ها در مقیاس میکروسکوپی، تاییدی بر رخداد ترک گرم در نمونه ها است. همچنین نتایج نشان داد که طول ترک های گرم با افزایش سرعت جوشکاری، کاهش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 216

دانلود 52
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  279
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

از ویژگی های بارز فضاهای عمومی امروزی نیاز به انعطاف پذیری و قابلیت تکامل فضا چه در زمینه ی کالبدی و عملکردی و چه در زمینه ی اجتماعی است. یکی از مهمترین مسائل شهری در کشور ما کمبود فضاهای شهری انعطاف پذیر است. انعطاف پذیری فضا این امکان را می دهد که فضا در هر زمان با تغییر نوع رویداد با کمترین تغییرات کالبدی با آن رویداد هماهنگ گردد و فرصت و بستر تعاملات ساکنین و فرصت های متنوع حیات جمعی ایجاد گردد. هدف اصلی این پژوهش دستیابی به شاخص های انعطاف پذیری میادین شهری و بررسی آنها در دو نمونه فضای شهری است. نوع این پژوهش توصیفی – تحلیلی است و روش گردآوری داده ها بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و مشاهده است. در این پژوهش پس از تدوین چارچوب ارزیابی انعطاف پذیری بر مبنای ادبیات موجود در حوزه انعطاف پذیری میادین شهری، دو میدان نقش جهان اصفهان و تویلری پاریس بر اساس شاخص های به دست داده شده مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش موارد اشتراک و افتراق شاخص های انعطاف پذیری در دو میدان را نشان داد که مهم وجه اشتراک دو میدان وجود عناصر یادمان و پیوستگی عملکردی و مهم ترین وجه افتراق، نبود لبه فعال در میدان تویلری پاریس میباشد.

آمار یکساله:  

بازدید 279

دانلود 98
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

یکی از مباحث مهم جهان امروز مسئله کاهش و دفع پسماندهای شهری به ویژه رستوران ها است که یکی از پرکاربردترین فضاهای شهری محسوب می شود. مطالعه ی حاضر با هدف شناسایی پسماند خشک غالب در رستوران، ارائه راه هایی جهت افزایش استفاده مجدد از پسماند خشک رستوران در طراحی داخلی و حفظ سرمایه های زیست محیطی صورت گرفته است؛ این مطالعه به روش توصیفی– تحلیلی و با مروری بر اسناد کتابخانه ای، مشاهدات میدانی و مصاحبه با صاحبان چند رستوران در شهر اصفهان صورت گرفته است. شرایط مورد بررسی در انتخاب سه رستوران، براساس میزان مراجعه کننده، موقعیت مکانی، تفکیک و امکان دپوی پسماند خشک، نوع چیدمان داخلی، قدمت بنا و پتانسیل ارائه ی رویکرد بِهیافت بوده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که حجم پسماند غالب خشک تولید شده در طی شش ماه نظارت متناوب، به ترتیب کاغذ، پلاستیک و شیشه بوده است؛ که می توان با الگو گرفتن از نمونه های مورد بررسی خارجی، راهکارهای بومی شده ای برای بِهیافت پیدا کرد. از طرف دیگر دلیل عمده ممانعت صاحبان رستوران با این روش، عدم شناخت با این رویکرد است. نیاز است که در این راستا ابتدا فرهنگسازی شده و سپس بازخورد مشتریان رستوران نسبت به این رویکرد نوین سنجیده شود. بدون شک این رویکرد یک عامل ترغیب کننده در جلب نظر صاحبان رستوران است زیرا که هزینه طراحی داخلی را کاهش می دهد و سبب کاهش تأثیرات مخرب تولیدات صنعتی و تبعات ناشی از آن بر محیط اطراف می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 38
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  296
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

یکی از مهمترین مشکلات در طرح های مقاوم سازی و ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های موجود و بهسازی آنها با این است که در روشهای خطی با توجه به نیروهای بسیار زیاد برشی که به سازه وارد می شود، نیروهای برکنش زیادی به شالوده منتقل شده و منجر به غیراقتصادی شدن طرح می گردد. در آیین نامه لرزه ای ایران (استاندارد 2800) نیروی برشی پایه باید با اعمال ضرایبی کاهش یابد در حالی که در آیین نامه های بهسازی لرزه ای نیروی برشی پایه نباید کاهش داده شود. از جمله پیشنهاداتی که برای رفع این مشکل مطرح شده است، اعمال اندرکنش خاک و سازه و استفاده از تحلیل غیر خطی به جای تحلیل خطی می باشد. در این مقاله به بررسی تاثیر تحلیل خطی و غیر خطی بر رفتار فونداسیون یک سازه با کاربری آموزشی پرداخته شده است. مقایسه نتایج تحلیل خطی و غیر خطی نشان می دهد که استفاده از تحلیل غیرخطی باعث سبکتر و انعطاف پذیرتر بودن سازه گردیده و نیروهای انتقال یافته به فونداسیون نسبت به طرح سازه با استفاده از تحلیل خطی کاهش می یابند.

آمار یکساله:  

بازدید 296

دانلود 62
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

مفهوم زیست پذیری از مفاهیم نوین تبیین کننده نظام های کنونی شهری است که به دلیل تحول در اندیشه ها و آرمان های جامعه معاصر، جایگاهی بایسته پیدا کرده است. در واقع، شهر زیست پذیر شهری است که در آن ارتباط بین گذشته و آینده وجود دارد. زیرا، به گذشتگان و آیندگان احترام می گذارد، با اتلاف منابع طبیعی مبارزه و برای حفظ آنها برای نسل بشر تلاش می کند. ابعاد فیزیکی و اجتماعی آن برای رفاه و پیشرفت اجتماع باهم همکاری می کنند و فضاهای عمومی در آن، کانون زندگی اجتماعی جامعه است. این شهر همچنین تضمین کننده کیفیت مطلوب زندگی در فعالیت های اجتماعی، اماکن عمومی جذاب، حفظ حریم خصوصی، سلامت اقتصادی، اجتماعی و سرزندگی محیط زیستی است. بر اساس مرور منابع داخلی و خارجی در بین شاخص های زیست پذیری مورد بررسی، بیشترین فراوانی مربوط به تعاملات اجتماعی، کرامت و ارزشمندی مردم در جامعه است. دومین شاخص امنیت می باشد که در بیش از 13 مورد مطالعات بررسی شده، به عنوان شاخص زیست پذیری در نظر گرفته است. اجتماعات محلی و مشارکت و هم چنین گزینه های مختلف حمل و نقل، مطلوبیت و کارایی سیستم حمل و نقل و کیفیت آن، در رتبه سوم بالاترین فراوانی قرار گرفته اند. کمترین فراوانی مربوط به شاخص مدیریت شهری، کیفیت زندگی، سرزندگی، و حفاظت از مرکز شهر می باشد. هر چند در این پژوهش، شاخص های مختلف زیست پذیری شهری ارائه شده است، اما یافته های مقاله بیانگر این موضوع است که با توجه به شرایط امروز، در بیشتر شهرهای جهان توافق کلی دربارة اهمیت و ضرورت شناخت، تحلیل و تبیین زیست پذیری شهری در ابعاد گوناگون وجود دارد اما اجماع نظر دربارة تعریف، اصول، معیارها و شاخص های آن وجود ندارد. مهمترین علت این امر را می توان در وابستگی مستقیم این مفهوم به شرایط مکانی، زمانی و مهمتر از همه، بستر اجتماعی-اقتصادی و مدیریتی جامعة هدف دانست.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 25
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  239
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

امروزه نمک زدایی آبهای نامتعارف از جمله آب دریا به عنوان یک راه حل جذاب در جهت بهبود تقاضای فعلی و آینده آب شیرین در درجه اول مورد توجه بوده زیرا ازلحاظ تئوری، با توجه به حجم وسیع آب دریا و اقیانوسها که در سطح زمین گسترده شده اند، پتانسیل افزایش منابع جهانی آب شیرین از طریق نمک زدایی آب دریا بسیار زیاد است. دراین تحقیق با مطالعه و بررسی پزوهش های انجام شده در این زمینه در ابتدا با توجه به اهمیت این موضوع و لزوم آشنایی با فرایند نمک زدایی به تشریح روشهای مورد استفاده برای شیرین سازی آب پرداخته می شود و در ادامه مزایا و معایب آنها بررسی میگردد. چراکه بررسی روش های گوناگون وآشنایی با چالشهای مربوط به آنها باعث شناخت بهتر و دقیق تر نیازها و خلأهای موجود در این سیستم شده و در نتیجه آن میتوان برای حل مشکلات به صورت پایدار و دستیابی به امنیت آب و هم سوسازی روشهای شیرین سازی آب با انرژی های تجدیدپذیر به راه حلهای نوآورانه دست یافت، همچنین با مدیریت بهتر زائدات میتوان نمک زدایی را به عنوان گزینه ای مقرون به صرفه و پایدار برای تامین نیازهای آبی مطرح نمود. در بین روشهای بررسی شده واحدهای اسمزمعکوس به دلیل کاهش هزینه تولید آب و امکان پذیرش انرژی الکتریکی و باد به عنوان انرژی ورودی به لطف اتخاذ فناوری های تجاری مانند پانل های فتوولتائیک و توربین های بادی، به عنوان یکی از بهترین فناوری موجود برای نمک زدایی که اتصال با منابع تجدید پذیر را ساده می-کند، معرفی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 239

دانلود 67
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  596
 • دانلود: 

  266
چکیده: 

فناوری غشا حدود نیمی از کل فرایندهای جهان برای تولید آب آشامیدنی را شامل می شود و به دلیل سادگی اجرا، عدم نیاز به افزودن مواد شیمیایی، مقرون به صرفه بودن، سادگی افزایش مقیاس و ظرفیت حذف زیاد، از روش های مؤثر تصفیه آب و فاضلاب به شمار می رود. غشاها را می توان با توجه به جنس ساختار تشکیل دهنده به چهار دسته پلیمری، سرامیکی، فلزی و مایع تقسیم کرد. از میان این چهار گروه، غشاهای پلیمری به دلیل وجود ساختارهای شیمیایی متفاوت، خواص فیزیکی بهینه و قیمت کم کاربردهای فراوانی دارند. موانعی مانند گرفتگی غشا، کاهش پایداری مکانیکی، آب گریزی و پایداری شیمیایی پایین مانع از کاربرد غشای پلیمری در مقیاس بزرگ شده است. فناوری نانو انقلاب بزرگی را در صنعت تصفیه آب و فاضلاب به وجود آورده است. افزودن افزودنی هایی در مقیاس نانو در ماتریس پلیمر منجر به تشکیل غشای نانوکامپوزیت پلیمری می شود و ویژگی های منحصر به فردی به آن ها می بخشد. غشاهای نانوکامپوزیت پلیمری به دلیل انعطاف پذیری فوق العاده، نیاز کمتر به فضای نصب، پایداری مکانیکی و شیمیایی، نفوذ پذیری، انتخاب پذیری نسبت به گونه های شیمیایی به یک انتخاب ایده آل برای تصفیه آب و فاضلاب تبدیل شده اند. همچنین یک فناوری سازگار با محیط زیست، کم هزینه و کم مصرف است و علاوه بر این، می توان به طور قابل ملاحظه ای با سایر فرایندها ترکیب کرد. در این پژوهش، پیشرفت های اخیر در زمینه استفاده از کامپوزیت های پلیمری در فرایند تصفیه آب و فاضلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 596

دانلود 266
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  214
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

ساختار آلیاژهای Sn0. 962Ag0. 038، Sn0. 987Cu0. 013، Sn0. 949Ag0. 038Cu0. 013 با استفاده از روش پراش اشعه ایکس در سه مورد بررسی شده است. دما تجزیه و تحلیل عوامل ساختار و توابع همبستگی جفتی تأثیرات مختلف مس و نقره بر آرایش اتمی را نشان می دهد. داده های ساختار با اندازه گیری های رسانایی الکتریکی تایید می شوند

آمار یکساله:  

بازدید 214

دانلود 57
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  186
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

دنیای مد و فشن امروزه به قدری اهمیت پیدا کرده است که غالب اقشار جامعه از تمامی کشورها خواسته یا ناخواسته به آن توجه کرده و در جهت جریان آن حرکت میکنند و مطابق با مد روز پوشش خود را تغییر میدهند. هدف این تحقیق استفاده از چیدمان تعاملی در طراحی داخلی مزون بانوان جهت ارتقا تعامل کاربر با محیط می باشد روش گردآوری داده ها به دو صورت کتابخانه ای و میدانی صورت می پذیرد که برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات و مبانی نظری، تدوین فرضیه ها و ارائه الگوهای اولیه موضوع از روش کتابخانه ای (مطالعه کتاب، مقالات، طرح های پژوهشی و بانک های اطلاعاتی اینترنتی) استفاده شده است. نتایج نشان می دهدکه ایجاد تعامل کاربر در فضا در مزون لباس، با توجه به جایگاه ویژه ای که مزون لباس و مد در جامعه ما دارد، در چند سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و همه نهادهای متولی فرهنگ کشور بر آن تأکید کرده اند، ولی با این حال، همچنان عرصه برای کار بسیار است و به رغم چندین سال توجه ویژه اما بی نتیجه به این مقوله، باز هم ایران در آغاز راه و در گام ها نخستین بازمانده است. فضاهای داخلی مختلف نقش بسیار مهمی در کیفیت ساختمان داشته و عواملی چون نحوه چیدمان، نورپردازی محیط، نحوه قرار دادن مبلمان، تقسیم بندی فضا، رنگ و همچنین جنس سطوح مختلف مانند کف، دیوارها و سقف می تواند نقش تعیین کننده ای در زیبایی و کارآمدی فضاهای داخلی ایفا کنند. فضاهای داخلی بر آرامش، راندمان و همچنین اثر بخشی محیط تاثیرگذار است و مانع از ناهنجاری های عصبی در فضای اداری می شود و باعث می شود تا روند انجام کار در فضای اداری افزایش یافته و در اثری مثبت در کسب و کار فضاهای تجاری خواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 51
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

امروزه مشارکت شهروندان در پروژه های عمران شهری نقش بسیار مهمی را ایفا میکند که در تمام جنبه های پرژه های عمران شهری تاثیر گذار است. هدف از این پژوهش ارزیابی عوامل مؤثر بر افزایش مشارکت شهروندان در پروژه های عمران شهری ( نمونه موردی: منطقه دو شهر بوشهر ) می باشد. بدین منظور با توجه به فرضیه های پژوهش، شاخص هایی مشخص شده است. روش تحقیق در این پژوش از نوع پیمایشی است و برای جمع اوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است. اماره های مورد استفاده در قسمت تحلیل سوالات پرسشنامه عبارت اند از فراوانی، درصد، درصد فراوانی تجمعی، میانگین، میانه. برای مقایسه امتیاز ابعاد مورد مطالعه از ازمون one sample t-test و روش مقایسه میانگین ها استفاده شده است. جامعه اماری منطقه دو شهر بوشهر 103197 نفر است و حجم نمونه 170 نفر در نظر گرغته شده است. به علت شرایط به وجود آمده ( شیوع ویروس کرونا ) و پرسشنامه به صورت مجازی در اختیار افراد قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS انجام شده است. در نهایت نقش مشارکت شهروندان در پروژه های عمران شهری تحت عنوان 7 شاخص مشخص شده که شاخص احساس تعلق با میانگینی معادل 2. 95 بیشترین تاثیر و شاخص آموزش با میانگینی معادل 2. 19 کم ترین تاثیر را بر افزایش مشارکت شهروندان در منطقه 2 بوشهر دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 18
نویسنده: 

زمانی عباس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  284
 • دانلود: 

  157
چکیده: 

در دنیای کنونی توجه به ابعاد مختلف توسعه پایدار برای افزایش رفاه و کیفیت زندگی انسانی از اهمیت روز افزونی برخوردار شده است. در این میان یکی از مفاهیم جدید حوزه مدیریت شهری و جوامع محلی، موضوع شهر هوشمند است که در چند سال اخیر مطالعات زیادی روی آن انجام شده است. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف تبیین ارتباط میان شهر هوشمند و توسعه پایدار اجتماعی، با استفاده از روش مروری به شیوه مطالعات اسنادی و کتابخانه ای انجام شد. در این پژوهش بیش از 40 منبع داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت و داده های مورد نظر با روش فیش برداری استخراج گردید. یافته ها نشان داد که شش ویژگی اصلی شهر هوشمند شامل: مردم(شهروند) هوشمند، اقتصاد هوشمند، محیط هوشمند، دولت(حاکمیت) هوشمند، زندگی هوشمند و جابجایی(حمل و نقل) هوشمند بوده و مولفه هایی چون: همبستگی، وفاق اجتماعی، مشارکت، اعتماد اجتماعی، امنیت اجتماعی، کیفیت زندگی، تنوع فرهنگی، آموزش سرمایه انسانی و درمان و سلامت به عنوان شاخص های ارزیابی توسعه اجتماعی مطرح شده است. نتایج نشان داد که تحقق شهر هوشمند می تواند به عنوان یک راهبرد برای کاهش معضلات ناشی از رشد شهرنشینی و جمعیت جوامع مطرح شود و دستیابی به شاخص های شهر هوشمند می تواند تمامی اهداف توسعه پایدار در بعد اجتماعی را محقق نموده و زمینه تحقق سایر ابعاد توسعه را نیز فراهم نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 284

دانلود 157
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  263
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مناظر فرهنگی نشان دهنده عینی تکامل جامعه انسانی و استقرار آن ها در طول زمان هستند، عناصری که تحت تأثیر جریان های فرهنگی و یا طبیعی بستر خود تغییر و تکامل می یابند. بنابراین هر کوششی در راستای حفاظت و باز آفرینی آن، در اصل کمکی به بقای فرهنگ و پایداری طبیعت یک سرزمین است. مناظر فرهنگی علاوه بر لایه های طبیعی و زیست محیطی دارای لایه های ارزشمند تاریخی و فرهنگی هستند، بنابراین در احیای آنها، تنها نگهداری و حفاظت از کالبد منظر به معنای تداوم ارزش های ناملموس منظر نیست و سبب از بین رفتن ارزش های فرهنگی منظر می شود بنابراین نمی توان به احیای آنها در چارچوبی محدود و با تبصره های مشخص پرداخت. این امر نیازمند رویکردی انعطاف پذیر است که معمار منظر با مطالعه ی منظر فرهنگی و تاریخی سایت و شناخت جنبه های مختلف شکل دهنده منظر در ابعاد مختلف، در کنار توجه به اصول و قواعد احیا و حفاظت به مرمت آن بپردازد. بازآفرینی یکی از اصلی ترین رویکردهای مدیریت و حفاظت در دوران معاصر است که در حفاظت از منظر فرهنگی ضمن حفظ ویژگی های ارزشی مکان، می تواند به خلق ویژگی های جدید و متناسب با نیازهای معاصر بپردازد. در این پژوهش ابتدا تعریف منظر فرهنگی و معرفی مولفه ها و عوامل شکل دهنده آن ارائه شده است سپس رویکرد های متداول بازآفرینی منظر فرهنگی بررسی و در نهایت رویکرد متناسب در جهت بازآفرینی جامع و یکپارچه این مولفه ها معرفی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 263

دانلود 87