جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

فیلتر/مرتب سازی

تعداد نتایج

3

زمینه تخصصی

نوع ارائهبرگزارکنندهخدمات ویژه

ابزار ارتقاء شاخص هرش (h-index elevator)

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

خدمات ویژه

سرویس شناسایی نشریات معتبر

زمان

اسفند

1402

 

مدرس

خدمات ویژه

میز تحقیق

زمان

اسفند

1402

 

مدرس