جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

جدیدترین ها

کارگاه

آموزش مهارت های کاربردی در تدوین و چاپ مقالات ISI

زمان

بهمن ماه

1401

روز: پنجشنبه 27 بهمن 1401 ساعت:9 الی 14

مدرس

آقای دکتر سیدمجتبی شفاعی (پسا دکتری رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه تهران)

کارگاه

کارگاه آموزشی میکروتیک

زمان

بهمن ماه

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

جناب آقای مهندس سعید عزیزی (مشاور و مجری پروژه‌های زیرساخت شبکه و سرور، مدرس دوره‌های تخصصی شبکه و دانشگاه فنی و حرفه‌ای، مولف کتاب‌های تخصصی شبکه مایکروسافت، سیسکو و میکروتیک)

کارگاه

آموزش نرم افزار Word برای پژوهشگران

زمان

اسفند ماه

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

آقای دکتر محمدجواد شایگان فرد

کارگاه

پروپوزال نویسی (علوم انسانی)

زمان

اسفند ماه

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

خانم دکتر مهوش لطفی

کارگاه

آشنایی با پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی SID

زمان

اسفند ماه

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

کارگاه

مباحث پیشرفته یادگیری عمیق؛ ایجاد تصویر از متن با استفاده از یادگیری بدون نمونه؛ DALL-E

زمان

اسفند ماه

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

کارگاه

مباحث پیشرفته یادگیری عمیق : تشخیص ناهنجاری داده‌ های چندمتغیره سری زمانی مبتنی بر شبکه‌ های توجه گرافی

زمان

اسفند ماه

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

کارگاه

روش تحقیق کمی

زمان

اسفند ماه

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

خانم دکتر مهوش لطفی

ویدئوی آموزشی

دوره کامل افزایش رویت پذیری و ضریب تاثیر تحقیقات

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر آل ابراهیم

ویدئوی آموزشی

چالش های حقوقی کسب و کارهای فناورانه

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای محمدرضا نصرالهی (مدرس دانشگاه تهران، مدیر حقوقی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی)

ویدئوی آموزشی

نقش وب کوئست در آینده زیر نظام های آموزشی (بخش دوم)

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر محمد صادق بیجندی (عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ)

ویدئوی آموزشی

آینده مشاغل مرتبط با انرژی و صنعت الکترونیک قدرت

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر محسن قربانعلی افجه (دکترای برق)

ویدئوی آموزشی

نقش وب کوئست در آینده زیر نظام های آموزشی (بخش اول)

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر محمدصادق بیجندی (دکترای مدیریت آموزشی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ)

ویدئوی آموزشی

خلاقیت و نوآوری در آموزش ( گفتار چهارم: تکنیک ها و روش های خلاقیت و نوآوری )

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر حمید حمزه زاده (دکترای تخصصی آموزش پزشکی، رئیس جهاددانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

ویدئوی آموزشی

آینده تجارت الکترونیک

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای مهندس معین کاشی ساز (دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر -هوش مصنوعی)

ویدئوی آموزشی

تاثیر هوش مصنوعی بر مشاغل آینده

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای مهندس معین کاشی ساز (دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر -هوش مصنوعی)

ویدئوی آموزشی

از نخبه به متمایز ( مشاغل موفق آینده )

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر احد رضایان (استاد، دکترا و پسادکترای آینده پژوهی دانشگاه تهران)

ویدئوی آموزشی

آینده مشاغل و مشاغل آینده در صنعت بیمه

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد خدامی

ویدئوی آموزشی

آینده مشاغل حوزه بانکداری

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای مجید طهماسب نژاد (کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی)

ویدئوی آموزشی

نقش مدیریت دانش درآینده مشاغل

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای مهندس احسان آفریده ثانی (مدیرعامل شرکت مشاوره مهندسی نداک)

پرمخاطب ترین ها

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی فرآیند نوشتن مقاله مروری

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر نادر آل ابراهیم

ویدئوی آموزشی

ویدئوی آموزشی

آموزش word برای پژوهشگران

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

خانم محدثه رفیعی (کارشناس ارشد علم سنجی)

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی مباحث پیشرفته یادگیری عمیق؛ Graph Convolution Network (GCN)

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی کتابسنجی با VOSviewer

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی پایگاه استنادی اسکوپوس

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

خانم محدثه رفیعی

کارگاه

آموزش مهارت های کاربردی در تدوین و چاپ مقالات ISI

زمان

بهمن ماه

1401

روز: پنجشنبه 27 بهمن 1401 ساعت:9 الی 14

مدرس

آقای دکتر سیدمجتبی شفاعی (پسا دکتری رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه تهران)

ویدئوی آموزشی

آموزش مقاله نویسی علمی اصیل پژوهشی ( Original Paper )

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر علی منتظری (عضو هیات علمی جهاددانشگاهی)

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی فن ترجمه به روش چامسکی

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای مهندس صالح رضایی وحدتی

کارگاه

پروپوزال نویسی (علوم انسانی)

زمان

اسفند ماه

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

خانم دکتر مهوش لطفی

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی EXCEL (اکسل سطح مقدماتی)

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای مهندس فرشاد ملازینلی (کارشناسی رشته فناوری اطلاعات)

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی مباحث پیشرفته یادگیری عمیق؛ Transformer

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

گرامر انگلیسی از مقدماتی تا پیشرفته

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای مهندس صالح رضایی وحدتی

ویدئوی آموزشی

کاربرد نرم افزار End Note در استناددهی مقالات و متون علمی

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر محمدجواد شایگان فرد

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی جستجو در پایگاه های اطلاعات علمی

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

سرکار خانم دکتر فاطمه عظیم زاده

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی ResearchGate برای محققین

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

خانم محدثه رفیعی

خدمات ویژه

سرویس شناسایی نشریات معتبر

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

ویدئوی آموزشی

ویدئوی آموزشی

آموزش استفاده از وب آو ساینس (Web Of Science)

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

سرکار خانم محدثه رفیعی

کارگاه

آموزش نرم افزار Word برای پژوهشگران

زمان

اسفند ماه

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

آقای دکتر محمدجواد شایگان فرد

آموزش رایگان

کارگاه

آشنایی با پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی SID

زمان

اسفند ماه

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

ویدئوی آموزشی

طراحی رابط گرافیکی کاربر با پایتون

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

جمعی از دانشجویان دانشگاه قم

ویدئوی آموزشی

دوره مقدماتی matplot

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

جمعی از دانشجویان دانشگاه قم

ویدئوی آموزشی

تحلیل شبکه اجتماعی، تحلیل احساس و کتابسنجی برای محققین

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

تبدیل پی دی اف (PDF) به ورد ( Word )

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

ویدئوی آموزشی

آینده و کسب و کار

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر حمید هاشمی (دکترای مدیریت گردشگری، معاون پژوهش و فناوری سازمان جهاددانشگاهی تهران)

ویدئوی آموزشی

AutoEncoder

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

پیاده سازی Word to vec با پایتون

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

ابزار مصور سازی سای ‌مگو

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

سرکار خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

تاثیر پاندمی کووید-19 بر منابع مالی و انسانی بخش سلامت

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

دکتر محسن بیاتی (استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز، رییس مرکز تحقیقات منابع انسانی سلامت)، دکتر سجاد دلاوری (استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

ویدئوی آموزشی

یادگیری مداوم ( Continual Learning ) چیست ؟

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

ویدئوی آموزشی

ویدئوی آموزشی

الگوریتم یادگیری درخت تصمیم

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

ویدئوی آموزشی

آینده مشاغل و مشاغل آینده حوزه سلامت متأثر از هوش مصنوعی

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر علی بخت همت (دکترای کامپیوتر، مهندسی نرم افزار)

ویدئوی آموزشی

مشاغل آینده و نوآوری در حوزه پزشکی

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر علی صادق تبار (مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینا ، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی)

ویدئوی آموزشی

آینده مشاغل و مشاغل آینده حوزه سلامت

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر رضا شاهین فر

ویدئوی آموزشی

اقتصاد سبز و مشاغل آینده

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر رضا شریعت (دکترای کارآفرینی، سرپرست موسسه کار و تامین اجتماعی)

ویدئوی آموزشی

سازمان های همکار در ارائه محتوا

پژوهشکده علوم بهداشتی

معاونت آموزش و کارآفرینی

کانون سراسری انجمن های صنفی کارگری مترجمان

جهاد دانشگاهی واحد استان همدان