مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,127

دانلود:

162

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین مدل ریاضی مناسب برای پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتورهای کشاورزی مورد استفاده در کشت و صنعت نیشکر کارون

نویسندگان

صفرنژادبروجنی علی

صفحات

 صفحه شروع 707 | صفحه پایان 716

چکیده

 پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتورها در واحد های مکانیزه کشاورزی, از چند نقطه نظر حایز اهمیت است, که سنجش دقیق تر میزان عایدی با لحاظ کردن این اقلام هزنیه, تعیین عمر مفید تراکتورها با بررسی روند تغییرات هزینه های مزبور وامکان بررسی علل نامطلوب افزایش هزینه ها, در صورت ایجاد از جمله این موارد هستند. این مطالعه به منظور تعیین یک مدل ریاضی مناسب که بتواند مقدار هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتورهای کشاورزی را حتی المقدور به صورت دقیق پیش بینی کند, برای سه نوع تراکتور متداول در شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون واقع در شمال استان خوزستان انجام شده است. تراکتورهای مورد مطالعه عبارتند از: تراکتورهای مسی فرگوسن- 285 که از کاملترین پرونده های مربوط به 168 دستگاه تراکتور موجود انتخاب شده اند, تراکتور های جاندیر- 3350 از 20 تراکتور موجود و تراکتورهای جاندیر- 4955 که از تعداد کل 25 تراکتور انتخاب شده اند. عمده ترین اطلاعات جمع آوری شده جهت انجام این تحقیق عبارتند از: میزان هزینه های تعمیر و نگهداری سالیانه که از مجموع سه هزینه عمده تعمیر و نگهداری (لوازم یدکی, دستمزد تعمیرات و روغن و گریس) به دست می آید و نیز میزان کارکرد سالانه تراکتورها. در تفکیک اقلام هزینه, مقایسه هایی نیز بین مقادیر آنها صورت گرفته که نشان می دهدهزینه های لوازم یدکی بیشترین سهم را از مجموع کل هزینه های تعمیر و نگهداری, در شرایط موجود دارا می باشند. در ادامه با محاسبه مقادیر تجمعی این دو دسته از اطلاعات برای سالهای مختلف کارکرد تراکتورها, برازش داده های نهایی با شش مدل ریاضی مختلف (خطی, نمایی, معکوس, ضربی, درجه دو و درجه سه) از روش کمترین مربعات و با استفاده از یک نرم افزار کامپیوتری انجام شد. با انجام این عملیات مناسب ترین مدل برآورد هزینه های تعمیر و نگهداری هر سه نوع تراکتور, به صورت مدل ضربی به دست آمده و پارامترهای مربوطه محاسبه شدند. همچنین یک مدل نهایی که بهترین برازش را برای اطلاعات هزینه های تعمیر تجمعی به ازای ساعات کارکرد انباشته همه تراکتور ها ارایه کند, به صورت ضربی تعیین شد. مقایسه مدل نهایی به دست آمده در این تحقیق با بعضی از مدلهای ارایه شده در منابع دیگرنشان می دهد که مقادیر تجمعی این هزینه ها به صورت درصدی از قیمت اولیه, توسط مدل مزبور کمتر ازمدلهای سایر منابع برآورد می شود. علت اصلی این امر, اختلاف بیشتر هزینه های تعمیر و نگهداری (به خصوص در سالهای اولیه کارکرد تراکتورها) با قیمت اولیه تراکتورها, در مقایسه با سایر منابع گزارش شده می باشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  الماسی، مرتضی، و یگانه، حمیدرضا. (1381). تعیین مدل ریاضی مناسب برای پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتورهای کشاورزی مورد استفاده در کشت و صنعت نیشکر کارون. علوم کشاورزی ایران، 33(4)، 707-716. SID. https://sid.ir/paper/436813/fa

  Vancouver: کپی

  الماسی مرتضی، یگانه حمیدرضا. تعیین مدل ریاضی مناسب برای پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتورهای کشاورزی مورد استفاده در کشت و صنعت نیشکر کارون. علوم کشاورزی ایران[Internet]. 1381؛33(4):707-716. Available from: https://sid.ir/paper/436813/fa

  IEEE: کپی

  مرتضی الماسی، و حمیدرضا یگانه، “تعیین مدل ریاضی مناسب برای پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتورهای کشاورزی مورد استفاده در کشت و صنعت نیشکر کارون،” علوم کشاورزی ایران، vol. 33، no. 4، pp. 707–716، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/436813/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی