چارت سازمانی

چارت تشکیلاتی مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی (SID)

ریاست

دکتر عطیم‌زاده

خانم دکتر فاطمه عظیم‌زاده

رئیس مرکز اطلاعات علمی

تحصیلات: دکترای فناوری اطلاعات

تاریخ انتصاب: 1394

معاونت توسعه بانک‌ها و خدمات تخصصی

آقای محمدمهدی مشیدی

آقای محمدمهدی مشیدی

معاون توسعه بانک‌ها و خدمات تخصصی

معاونت مهندسی و فناوری اطلاعات

اداره پشتیبانی

آقای رامین دادرسی

آقای رامین دادرسی

مدیر اداره پشتیبانی

اداره تأمین منابع علمی و مدیریت دانش

آقای سعید وزوایی

آقای سعید وزوایی

مدیر اداره تأمین منابع علمی و مدیریت دانش

اداره نرم‌افزار و پشتیبانی سرویس‌ها

آقای غلامعباس حمزه‌لو

آقای غلامعباس حمزه‌لو

مدیر اداره نرم‌افزار و پشتیبانی سرویس‌ها

اداره روابط عمومی

خانم محبت‌ پورزارع

خانم محبت‌ پورزارع

کارشناس روابط عمومی

اداره ورود اطلاعات

خانم فریده ابراهیمی

خانم فریده ابراهیمی

مدیر اداره ورود اطلاعات

اداره سخت‌افزار و امنیت شبکه‌ها

اداره پروژه‌یابی و خدمات تخصصی

اداره تحلیل دادگان

آقای عبدالصمد کرامت‌فر

آقای عبدالصمد کرامت‌فر

مدیر اداره تحلیل دادگان