نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1056
 • دانلود: 

  250
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1056

دانلود 250 استناد 0 مرجع 23
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  10-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  559
 • دانلود: 

  222
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 559

دانلود 222 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  18-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  1218
 • بازدید: 

  1553
 • دانلود: 

  535
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1553

دانلود 535 استناد 1218 مرجع 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  28-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  941
 • دانلود: 

  273
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 941

دانلود 273 استناد 0 مرجع 18
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  38-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  612
 • بازدید: 

  2087
 • دانلود: 

  1043
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 2087

دانلود 1043 استناد 612 مرجع 23
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  833
 • دانلود: 

  262
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 833

دانلود 262 استناد 0 مرجع 11
نویسندگان: 

حیدری محمد | شهبازی سارا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  56-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  1224
 • بازدید: 

  1179
 • دانلود: 

  391
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1179

دانلود 391 استناد 1224 مرجع 18
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  64-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  557
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 557 استناد 2 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  76-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  901
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 901

دانلود 265 استناد 0 مرجع 19
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  84-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  880
 • دانلود: 

  369
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 880

دانلود 369 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  90-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  612
 • بازدید: 

  956
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 956

دانلود 258 استناد 612 مرجع 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  98-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6041
 • دانلود: 

  566
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 6041

دانلود 566 استناد 0 مرجع 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  108-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  661
 • دانلود: 

  174
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 661

دانلود 174 استناد 0 مرجع 4