مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  45
 • صفحات: 

  1-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  561
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

یک شبکه سلولی تمام دوبلکس (FD) فراسو را در نظر می گیریم، که در آن ارسال های فراسو و فروسو به طور همزمان در یک باند فرکانسی با استفاده از تکنیک دسترسی چندگانه غیر متعامد (NOMA) انجام می شود. با استفاده از شکل دهی پرتو اجبار به صفر (ZF) در ایستگاه پایه چند آنتنی FD، خودتداخلی حذف می شود و نرخ مجموع لحظه ای سیستم بیشینه می شود. به طور خاص، ما دو طرح شکل دهی پرتو مبتنی بر ZF را در ایستگاه پایه پیشنهاد می کنیم: طرح دریافت ZF (RZF) و انتقال ZF (TZF)، که به ترتیب از آنتن های دریافت و ارسال در BS برای لغو خودتداخلی در BS استفاده می کنند. بیان فرم بسته برای احتمال قطعی کاربران دور و نزدیک NOMA به عنوان تابعی از پارامترهای مختلف سیستم استخراج می شود. در نهایت دقت نتایج را با استفاده از نتایج شبیه سازی گسترده بررسی می کنیم. نتایج عددی ما نشان می دهد که برای هر دو طرح TZF و RZF، افزایش تعداد آنتن های ارسال و دریافت برای بهبود عملکرد قطع DL نزدیک کاربر مفید است، در حالی که افزایش تعداد آنتن های ارسال و دریافت به طور قابل توجهی عملکرد قطع کاربر دور را با طرح RZF را بهبود می بخشد.

آمار یکساله:  

بازدید 561

دانلود 70 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  45
 • صفحات: 

  19-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  367
 • دانلود: 

  147
چکیده: 

در این مقاله هدف بر این است که با ارائه طرحی نوینی از تشعشع کننده های چندورودی/چند خروجی باند LTE را پوشش داده و الگوی تشعشعی و بهره قابل قبولی را بدست آوریم. فرایند طراحی در این پژوهش یک تشعشع کننده دوقطبی با سایز فیزیکی 6/1×40×40 میلیمتر مکعب بوده که موقع تغذیه دهانه شماره یک، باند های فرکانسی 07/1-78/0، 67/2-01/2، 70/4-74/3، 14/10-53/6 گیگاهرتز را پوشش داده و برای دهانه شماره دو باند های فرکانسی 14/7-77/0 و 10/10-38/9 گیگاهرتز را بدست آوریم. بر مبنای نتایج بدست آمده ساختار موردنظر از تمییز مناسبی بین دو دهانه برخوردار است. با اعمال یک شکاف مارپیچی در دهانه یک و یک شکاف معکوس و ایجاد حالت مورب در گوشه های المان در دهانه دوم قطبش دایروی در باند های 01/1-59/0 گیگاهرتز در دهانه اول به صورت چپگرد و 45/1-58/0 گیگاهرتز در دهانه دوم به صورت راستگرد به دست می آید. آنتن پیشنهادی گزینه مناسبی برای کاربردهای مخابرات بی سیم است.

آمار یکساله:  

بازدید 367

دانلود 147 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

جلالی مهدی | صدقی توحید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  45
 • صفحات: 

  31-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  392
 • دانلود: 

  143
چکیده: 

در این مقاله برای طبقه بندی تصاویر، روش طبقه بندی تعاونی نظارت شده با هدف کاهش خلا معنایی پیشنهاد می شود. اکثر روش های طبقه بندی به مقداردهی اولیه به مراکز خوشه حساس هستند و اگر به درستی مقداردهی انجام نشود الگوریتم به بهینه محلی همگرا می شود. همچنین ترکیب نتایج طبقه بندی به دلیل مشخص نبودن برچسب مراکز کار بسیار مشکلی است. برای برطرف کردن این مشکلات از طبقه بندی نیمه نظارت شده استفاده می شود. برای دستیابی به بالاترین کارایی، نتایج طبقه بندی سیستم با فضای رنگ و معیار شباهت متفاوت با ویژگی های متعدد بصورت تعاونی نیمه نظارتی با هم ترکیب می-شوند. در شرایطی که تعداد ویژگی ها موثر هستند، از بازخورد مرتبط برای طبقه بندی نیمه نظارتی استفاده می شود. در این پژوهش از دو روش طبقهبندی حالات استفاده شده است که شامل طبقهبندی k-NN و PNN است که با توجه به نتایج در همه روشهای پیشنهاد شده، از طبقهبندی k-NN پاسخ بهتری نسبت به PNN مشاهده شده است. الگوریتم پیشنهادی بدلیل کاهش پیچیدگی زمان، برای طبقه بندی پایگاه داده های بزرگ تصاویر بسیار مناسب است. نرخ بازشناسی بر دادههای تصویری استفاده شده در این تحقیق که الگوریتم هیستوگرام هرمی گرادیانهای جهتدار بر آنها اعمال شده، دارای بالاترین نرخ نسبت به دیگر روشهای پیشنهادی بوده و 52/98% میباشد. آزمایشات روی پایگاه داده تصاویر Corel نشان می دهند که روش ترکیبی افزایش دقت طبقه بندی بطور میانگین در روش ترکیبی حدود 20% است.

آمار یکساله:  

بازدید 392

دانلود 143 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

غلامی محسن | ملاکی مهرداد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  45
 • صفحات: 

  45-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  377
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

ریزشبکه ها اغلب به دلیل ساختار کوچک و تحمل پایین در برابر تغییرات، دارای اینرسی کمی هستند، لذا حفظ پایداری ولتاژ و فرکانس به ویژه در حالت جزیره ای بسیار دشوار و تاب آوری آنها بسیار آسیب پذیر است. با توجه به سرعت پاسخگویی پایین منابع انرژی اولیه و وجود لینک ارتباطی بین خروجی واحدها و سیستم های کنترل در تولیدات پراکنده، این تولیدات حتی اگر سیستم کنترلی کارآمدی هم داشته باشند، به تنهایی نمی توانند پایداری ریزشبکه را حفظ کنند. در مقاله یک ساختار کنترل فازی تنظیم شده با شبکه عصبی برای ایجاد تعادل بین سمت تولید و مصرف در ریزشبکه معرفی شده است. این کنترل کننده به واسطه منطق فازی امکان عملکرد منعطف ریزشبکه در دو حالت اتصال به شبکه و جزیره ای را فراهم می کند و امکان انتقال نرم بین این دو حالت را تضمین می کند که باعث افزایش قابل توجه تاب آوری می شود. در این سیستم کنترلی یک شبکه عصبی آموزش دیده در شرایط مختلف بهره برداری وظیفه تنظیم دقیق منطق فازی را بر عهده دارد. با توجه به حساسیت بارهای موجود در ریزشبکه، ساختار پیشنهادی به منظور بالابردن سرعت پاسخ به عدم تعادل بین تولید و مصرف و جلوگیری از انحراف بیش از حد ولتاژ و فرکانس به ویژه در زمان وقوع پیشامد شدید، بصورت تعاملی با منبع ذخیره ساز طراحی شده است. با استفاده از این کنترل کننده، نوسانات تولید منابع تجدیدپذیر نیز به سرعت جبران شده و امکان استفاده از این تولیدات به ویژه در حالت جدا از شبکه، بدون تاثیر منفی در تاب آوری و ایجاد ناپایداری فراهم می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 377

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  45
 • صفحات: 

  61-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  310
 • دانلود: 

  175
چکیده: 

در این مقاله، ما یک مدولاتور الکترو-اپتیک بر اساس جذب گرافن ارائه می کنیم. در این ساختار، گرافن بر روی اکسید آلومینیوم قرار گرفته که ساختار به صورت متناوب تکرار می شود. این ساختار متناوب گرافن بر اکسید آلومینیوم در داخل یک حفره نیم استوانه ای، درون یک کاواک نانو پرتو بلور فوتونی یک بعدی قرار گرفته است. برخلاف مقالات قبلی که کاواک نانو پرتو بلور فوتونی یک بعدی شامل حفره های استوانه ای بوده و نواحی مختلف با تغییر شعاع این حفره ها ایجاد می شد، در این ساختار از حفره های نیمه استوانه ای استفاده شده و با چرخش این نیم استوانه ها، نواحی مختلف ساختار کاواک نانو پرتو بلور فوتونی ایجاد می شود. این نوع بلور فوتونی دارای ضریب کیفیت بالایی است. همچنین این نوع مدولاتورها پس از ساخت به فضای کمی نیاز دارند، بنابراین گزینه بسیار مناسبی برای مدارهای مجتمع هستند. در این مقاله از روش دامنه محدود در حوزه زمان-سه بعدی برای تحلیل استفاده شده است. در این مدولاتور مشاهده می شود که با تغییر ولتاژ بایاس میزان پیک جذب و همچنین طول موج رزونانس آن تغییر می کند. در نتیجه این تغییرات، به عمق مدولاسیونی در حدود 7 دسی بل دست می یابیم. ساختار پیشنهادی ما می تواند کاربردهای بالقوه ای در مدارهای مجتمع نوری، به ویژه در فرکانس های مخابراتی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 310

دانلود 175 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  45
 • صفحات: 

  75-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  337
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

در این مقاله، روشی جدید برای کنترل مقاوم موقعیت بازوهای رباتیک با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات ارائه شده است. کل سیستم رباتیک شامل بازوی ربات و موتورها در مسئله کنترلی در نظر گرفته شده است. هدف اصلی این مقاله بدست آوردن برآورد بهینه از پارامتر های قانون کنترل به منظور رسیدن به حداقل خطای ردگیری است که از بهینه سازی ازدحام استفاده می شود همچنین، طراحی قانون کنترل بر مبنای مدل نامی انجام میشود و برای جبران عدم قطعیت ناشی از عدم تطابق مدل نامی و مدل واقعی از سیستمهای هوشمند استفاده میشود. کنترل بهینه مقاوم با تجزیه و تحلیل همگرایی تأیید می شود. اثبات پایداری سیستم با استفاده از روش مستقیم لیاپانوف انجام میشود و نتایج شبیه سازی، اثربخشی روشهای پیشنهادی اعمال شده بر روی یک ربات کروی را که توسط موتورهای dc مغناطیس دائمی رانده می شود، ارائه می دهد. با استفاده از نتایج شبیه سازی، مقادیر بهینه پارامترها در کنترل کننده های گشتاور به دلیل وجود یک دینامیک بزرگ بدون مدل به مقادیر واقعی خود همگرا نشده اند در حالی که آنها به مقادیر واقعی خود در کنترل ولتاژ همگرا شده اند زیرا فقط عدم قطعیت پارامتری دارد. همچنین، قانون کنترل گشتاور به فیدبک های بردار موقعیت، بردار سرعت و بردار شتاب نیاز دارد. این بازخوردها را نمی توان به راحتی به دست آورد. در مقابل، قانون کنترل ولتاژ به بازخوردهای بردار موقعیت، بردار سرعت، بردار جریان و مشتق زمانی آن نیاز دارد. این بازخوردها می توانند به سادگی در دسترس باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 337

دانلود 173 استناد 0 مرجع 0