video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

696

دانلود:

489

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

پیامدها و آسیبهای کودک همسری

نویسندگان

میرشاه سمیه

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

چکیده

 «کودک همسری» هرچند از حیث تاریخی و اجتماعی در باورهای فرهنگی و مذهبی جامعه ما ریشه دارد, لیکن با توجه به تغییر و تحولات بنیادین در برخی باورها و واقعیت های فرهنگی, اجتماعی, اقتصادی و به این هنجار دیرینه به تدریج از سوی اخلاق حسنه و نظم عمومی به چالش کشیده شده و از همین رو قانونگذار نیز گاه و بیگاه به این موضوع پرداخته است. با وجود پیشرفت علم و افزایش آگاهی مردم در رابطه با عدم ازدواج در سنین پایین, متاسفانه هنوز هم شاهد کودک همسری هستیم. افزایش مشکلات اقتصادی, باقی ماندن باورهای غلط از نسل های پیش و دوستی هایی که در سنین پایین رخ می دهد از دلایل اصلی این اتفاق هستند. در واقع ازدواج در سنین پایین مشکلات بسیاری را برای کودک و جامعه ایجاد خواهد کرد و با افزایش آسیب های جسمی و روانی همراه خواهد بود. آسیب های وارده بر کودک در اتفاق تلخ کودک همسری می تواند آینده او را کاملا تحت الشعاع قرار داده و دنیای کودکانه او را به تلخی های واقعیت هایی که متناسب با سن کودک نیستند پیوند بزند. نهاد حقوقی-اجتماعی ازدواج ابعاد بسیار گسترده تر و پیچیده تری دارد و تعیین فاکتور بلوغ جنسی به تنهایی-صرف نظر از مناقشاتی که در باره ملاک تعیین سن بلوغ وجود دارد مفید به فایده نیست. توجه ویژه قانونگذار و حمایت حقوقی از کودکان در یکی از مهمترین اعمال حقوقی زندگیشان ضرورت و اهمیت می یابد و قانونگذار در بازنگری خویش, ناگزیر است به آسیب ها و تهدیدات ناشی از ازدواج کودکان و پدیده «کودک همسری» نگاهی ویژه داشته باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  میرشاه، سمیه. (1400). پیامدها و آسیبهای کودک همسری. کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی. SID. https://sid.ir/paper/901919/fa

  Vancouver: کپی

  میرشاه سمیه. پیامدها و آسیبهای کودک همسری. 1400. Available from: https://sid.ir/paper/901919/fa

  IEEE: کپی

  سمیه میرشاه، “پیامدها و آسیبهای کودک همسری،” presented at the کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی. 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/901919/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

  طرح های مرتبط

  کارگاه های پیشنهادی